Aktiviteter för barn och ungdomar

KONTAKT - social färdighetsträning i grupp i Nyköping

Innehållet gäller Sörmland

KONTAKT - Social färdighetsträning i grupp för ungdomar med autism

Syfte och innehåll

KONTAKT är en metod för social färdighetsträning i grupp för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Målet med träningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. 

Gruppen kommer bestå av 4–8 deltagare som kommer träffas tillsammans med gruppledare varje vecka under 12 veckors tid. Under träffarna kommer vi ha diskussioner och övningar med fokus på att öka sociala färdigheter. Det kommer även förekomma hemuppgifter mellan träffarna.

Målgrupp

Gruppen vänder sig till ungdomar 13–17 år med autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning som är aktuella på habiliteringsverksamheten.

Plats

Habiliteringsmottagningen Nyköping Hälsovägen 1, Ekensbergs vårdcentral, plan 2.

Tid

Insatsen består av 12 sammanhängande tillfällen. Anmälan sker till samtliga. 

- Måndag 26 februari kl. 15.00–16.30, föräldrar förväntas närvara detta tillfälle.
- Måndag 4 mars kl. 15.00–16.30
- Måndag 11 mars kl. 15.00–16.30
- Måndag 18 mars kl. 15.00–16.30
- Måndag 25 mars kl. 15.00–16.30
- Måndag 8 april kl. 15.00–16.30, föräldrar förväntas närvara detta tillfälle.
- Måndag 15 april kl. 15.00–16.30
- Måndag 22 april kl. 15.00–16.30
- Måndag 29 april kl. 15.00–16.30
- Måndag 6 maj kl. 15.00–16.30
- Måndag 13 maj kl. 15.00–16.30
- Måndag 20 maj kl. 15.00–16.30, föräldrar förväntas närvara detta tillfälle.

Intresseanmälan

Sista anmälningsdag 31 december till telefonnummer 0155–24 72 35. Lämna ungdomens namn och personnummer. Deltagare kommer väljas ut efter bedömning av behandlare. Du får besked om deltagande i januari.

Kontaktperson

Elin Maria Håkansson
Kurator

Emma Henriksson
Psykolog

Annie Fredriksson 
PTP-psykolog

 

 

Till toppen av sidan