Aktiviteter för barn och ungdomar

Kognitivt stöd

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar och vad kognitivt stöd är. Du får ta del av en mängd exempel på kognitivt stöd inom flera områden. 

Kursen består av flera avsnitt

  • Kognition och kognitiva funktioner – definitioner och beskrivning
  • Kognitiv funktionsnedsättning – vad kan vara svårt och vad kan fungera som stöd?
  • Kognitivt stöd – anpassningar, strategier och hjälpmedel. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är anhörig till ett barn eller en vuxen person med kognitiv funktionsnedsättning och som är aktuell inom habiliteringsverksamheten.

Plats

Detta är en webbaserad grundkurs som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon. Då kursen sker via Stöd och behandling på Mina Sidor 1177 behöver du ha bankID/FrejaID.

Tid

Kursen tar cirka tre timmar att gå igenom. Du kan logga in och ut hur många gånger du vill. Du har tillgång till utbildningen under 30 dagar.

Anmälan

Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer:

Till toppen av sidan