Aktiviteter för barn och ungdomar

Första steget, digital - Utbildning för föräldrar till små barn med autism

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Under introduktionsutbildningen kommer du att få information om diagnosen autism, samt lära dig om kommunikation, inlärning, lek & samspel, vardagliga färdigheter och tydliggörande pedagogik. Du kommer att lära dig detta genom föreläsning, film, övningar och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Målgrupp

Föräldrar till barn under 6 år med autism.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177 till vårdnadshavare, du behöver då logga in med BankID/FrejaID.

Tid

Insatsen består av tre sammanhängande tillfällen. Anmälan sker till samtliga.

- Måndag 4 november kl. 13.00–16.00
- Måndag 11 november kl. 13.00–16.00
- Måndag 25 november kl. 13.00–16.00

Anmälan

Sista anmälningsdag fredag 11 oktober. Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer:

 

Kontaktpersoner

Ban Pitrous
Psykolog

Vanja Groph Peterström
Logoped och beteendeanalytiker

Helén Westerlund
Kurator

 

Till toppen av sidan