Aktiviteter för barn och ungdomar

Första steget - Digital utbildning med språktolk för föräldrar till små barn med autism

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Under introduktionsutbildningen kommer du att få information om diagnosen autism, samt lära dig om kommunikation, inlärning, lek & samspel, vardagliga färdigheter och tydliggörande pedagogik. Du kommer att lära dig detta genom föreläsning, film, övningar och erfarenhetsutbyte med andra föräldrar.

Målgrupp

Föräldrar till barn under 6 år med autism som tillhör habiliteringsverksamheten.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177 till vårdnadshavare, du behöver då logga in med BankID/FrejaID.

Tid

Insatsen består av tre sammanhängande tillfällen. Anmälan sker till samtliga.

Omgång 1:
Fredag 13 september, 20 september och 27 september kl. 9.00–12.00

Omgång 2:
Måndag 16 september, 30 september och 14 oktober kl. 13.00–16.00

Omgång 3:
Torsdag 14 november, 21 november och 28 november kl. 9.00–12.00

Anmälan

Utbildningen sker flera gånger per termin. Cirka två månader innan utbildningsstart bestäms val av språktolk. Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk (ange önskat språk) alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer:

Glöm inte uppge vilket språk du talar.

Till toppen av sidan