Kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Jag är gravid. Kan jag verkligen vaccinera mig mot covid-19?

Fråga

Jag är gravid och får höra att jag borde vaccinera mig mot covid-19. Men jag är rädd att barnet i magen ska skadas. Borde jag verkligen vaccinera mig?

Svar

Ja. Risken att behöva vård på sjukhus är högre om du blir sjuk och inte är vaccinerad mot covid-19 när du är gravid. Den risken minskar om du vaccinerar dig. Se till att få de doser vaccin som du erbjuds.

Vaccinet skyddar dig och barnet  

Så här minskar risken för dig och barnet om du vaccinerar dig mot covid-19:

  • Det minskar risken att du blir allvarligt sjuk om du får covid-19.
  • Det minskar risken att barnet föds för tidigt.

Vaccinet förs inte över till fostret. Vaccinet gör att du utvecklar antikroppar mot covid-19. Det är antikropparna som förs över till fostret. Antikropparna kan skydda barnet mot covid-19 flera månader efter födseln.

Du kan få covid-19 även om du är vaccinerad. Men de allra flesta som är vaccinerade och får covid-19 blir inte allvarligt sjuka.

När i graviditeten kan du vaccinera dig?

Läs mer om när du rekommenderas att vaccinera dig.

Prata med en barnmorska om du har frågor om vaccinationen.

Amning och vaccination

Du kan vaccinera dig även om du ammar. Vaccinet påverkar inte barnet negativt.

Här kan du läsa mer om att ha covid-19 och att vara gravid eller att amma.

Här kan du läsa mer om läkemedel vid graviditet och amning.

mer på 1177.se

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19 om du är 65 år eller äldre, eller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det säkraste sättet att skydda sig om man har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Till toppen av sidan