Lagar och bestämmelser

Vad innebär det att vara legitimerad inom vården?

Fråga

Vad innebär det att vara legitimerad inom vården? Vilka yrken krävs det en legitimation för?

Svar

Det krävs en legitimation för att man ska få jobba inom vissa yrken inom hälso- och sjukvården och använda vissa yrkestitlar. De kallas för skyddade yrkestitlar. Vissa arbetsuppgifter får bara utföras av dem som har rätt legitimation. Det kan till exempel vara att skriva recept och remisser eller utföra vissa undersökningar och ingrepp.

Socialstyrelsen bestämmer om rätten till legitimationer inom hälso- och sjukvården. När man har fått en legitimation kallas det för att vara legitimerad.

Socialstyrelsen bestämmer också vilka krav som måste uppfyllas för att man ska få en legitimation. Kraven innebär att man måste ha en viss utbildning och en viss praktisk erfarenhet. Den som ansöker om legitimation måste visa upp giltiga dokument för det yrke som ansökan gäller. En legitimation kan återkallas i vissa fall.

Det är straffbart att använda en skyddad yrkestitel utan att ha rätt till det. Man får inte heller använda en yrkestitel som kan missuppfattas och liknar en skyddad yrkestitel. 

För följande 22 yrken inom vården krävs det legitimation för att få arbeta:

 • apotekare
 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut
 • hälso- och sjukvårdskurator
 • kiropraktor
 • logoped
 • läkare
 • naprapat
 • optiker
 • ortopedingenjör
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • receptarie
 • röntgensjuksköterska
 • sjukhusfysiker
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare.

Från den 1 juli 2023 blir även undersköterska en skyddad yrkestitel. Den som har en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna börjar gälla får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis från Socialstyrelsen.

Till toppen av sidan