Kostnader och ersättningar inom tandvård

Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över tre år. Ett sådant avtal gör du oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare har abonnemangstandvård.

Månadskostnaden för abonnemangstandvård beror på hur friska och välskötta tänder du har. Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan Folktandvården i olika regioner.

Tandundersökning avgör vad du får betala

Tandläkaren undersöker och riskbedömer dina tänder för att uppskatta vilket behov av tandvård du har. Inte förrän du har fått den behandling som tandläkaren tycker att du behöver kan du erbjudas ett tandvårdsavtal. Månadsavgiften som du ska betala utgår ifrån riskbedömningen och ska täcka de behandlingar som du förväntas att komma behöva under tre år framåt. 

Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet har du redan betalat den genom avgiften. Det kan till exempel vara en tandlagning.

Ju bättre din munhygien och hälsan i munnen är, desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvård kan variera. Det här ingår i avtalet hos Folktandvården:

  • Akut tandvård.
  • Undersökningar.
  • Råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika.
  • Behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen.
  • Ta bort en tand, rotfyllningar och bettskena.
  • Lagningar och enstaka kronor.

 I abonnemangstandvård ingår till exempel inte det här:

  • Ersätta förlorade tänder med tandimplantat, brokonstruktioner och proteser.
  • Tandreglering, till exempel tandställning.
  • Tandblekning.
  • Förskönande tandvård, till exempel ett tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte i abonnemangstandvård. Det är bra att ha en försäkring som täcker den typen av utgifter för tandvård.

Avgiften kan variera genom åren

Efter tre år erbjuds du ett nytt avtal med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen. Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt med tänderna sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Akut tandvård överallt i landet

Om du till exempel på en resa behöver akut tandvård gäller ditt avtal om abonnemangstandvård i första hand hos Folktandvården i hela Sverige. Finns inte Folktandvården på den orten kan du ändå få akut tandvård, men av någon annan vårdgivare.

Du tar med dig abonnemangsavtalet till Folktandvården om du flyttar till en ny ort.

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård gäller inte högkostnadsskyddet för avgiften eller de behandlingar som ingår i avtalet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 300 kronor eller 600 kronor per år kan du använda till att betala ditt avtal med.

Läs mer på 1177.se

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Till toppen av sidan