Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Vem kan få glasögonbidrag?

För att kunna få bidrag måste du vara folkbokförd i Södermanlands län. Även asylsökande och papperslösa som vistas i länet har rätt till bidrag. Du kan läsa hela regelverket här.

Hur går ansökan till?

Du ansöker om bidrag på en särskild ansökningsblankett som du får genom ögonläkare eller legitimerad optiker. Du kan också själv ladda ner blanketten här.

Utprovning och utlämning

Du provar ut och hämtar glasögonen eller kontaktlinser hos en legitimerad optiker, som du väljer själv.

Vad får du bidrag för?

  • Glasögonbåge och glas enligt regelverk
  • Ungdomar upp till 19 år kan få nytt bidrag om de behöver glasögon med ny styrka – oavsett tidsperiod

Om kostnaderna är lägre än det bidragsbelopp som regionen anger ersätts den faktiska kostnaden.

Det här ingår inte i bidraget

  • Reservglasögon eller reservlinser
  • Borttappade glasögon eller kontaktlinser
  • Kontroll och rengöring av kontaktlinser eller rengöringsvätskor
  • Reparation

Utbetalning

Du betalar fullt pris till den optiker som provar ut dina glasögon eller kontaktlinser. På ansökningsblanketten ska din optiker fylla i sitt firmanamn och adress, och ange hur mycket du betalat.

Bidrag betalas ut via Swedbanks Utbetalningssystem (SUS-tjänsten) till det bankkonto som mottagaren har anslutit till Swedbanks Kontoregister. Om du saknar uppgift om bankkonto i Swedbanks Kontoregister skickas en kontantutbetalningsavi till din folkbokföringsadress.

Information om hur du anmäler bankkonto hittar du här.

Ofullständiga ansökningar skickas tillbaka till den som ansöker om bidrag.

Om du har frågor kan du kontakta handläggare för glasögonbidrag på telefon 016-10 56 00, knappval för Glasögonbidrag.

Observera att handläggningstiden för glasögonbidrag är 4-6 veckor.

Till toppen av sidan