Nätverksstörning i hela Region Sörmland.Det här meddelandet avser Sörmland

Just nu pågår en stor nätverksstörning i hela Region Sörmland. Sjukhus, vårdcentraler och Folktandvård är påverkade. Vissa verksamheter har begränsad kapacitet på grund av felet, och bokade besök kan bli inställda. Felsökning pågår. Telefonin fungerar som vanligt.

Skador på huvud och ögon

Blödning under skallbenet – subduralblödning

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös.

Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom. Oftast är det äldre personer som får en sådan blödning.

En akut subduralblödning kan orsakas av lätta skador och ibland kommer man inte ens ihåg att man slagit sig i huvudet. Blödningen kan variera i storlek. Blodet, och den vätskeansamling som kan bildas kring blödningen, leder till en svullnad som trycker mot hjärnan.

Kroniskt subduralhematom är en annan långsammare form av blödning under skallbenet. Symtomen kommer också långsammare. Ibland kan en sådan blödning följa på lätta skador på huvudet.

Kroniskt subduralhematom är vanligare bland äldre personer.

Symtom

Du kan känna dig trött och förvirrad om du fått en blödning under skallbenet. Dessutom kan du få dessa symtom:

  • Huvudvärk.
  • Kramper.
  • Medvetslöshet.

Om du får kroniskt subduralhematom kommer symtomen först flera veckor efter skadan. Du kan då bli dåsig eller trött, få lättare huvudvärk eller bli förvirrad.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har huvudvärk, yrsel eller är trött i mer än en vecka efter ett slag mot huvudet.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du svimmade när du skadade dig, även om det var en mycket kort stund.
  • Du blir sämre en stund efter skadan. Till exempel kan du få mer ont i huvudet eller bli yr och förvirrad.
  • Du börjar må illa och kräkas några timmar eller dagar efter slaget mot huvudet.
  • Du får blåmärken runt båda ögonen, eller bakom båda öronen. Det kan ta någon dag innan blåmärkena syns.
  • Du behandlas med blodförtunnande läkemedel, har en blödningssjukdom eller leversvikt.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Har du fått en mindre blödning behöver du oftast inte någon behandling eftersom sådana blödningar går tillbaka av sig själva efter ett par veckor eller månader. Man brukar bli bra utan behandling, men du kan behöva gå på flera läkarkontroller.

Om du har fått en större blödning kan du behöva bli opererad. Vid en sådan operation sugs blodet ut.

Man blir ofta inlagd på sjukhus för observation efter en blödning.

Du ska förstå informationen om din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Undersökning

Om läkaren misstänker att du fått en blödning under skallbenet kommer hen att göra en datortomografi på dig, det kallas också datoriserad skiktröntgen. Datortomografi är en form av röntgen som kan ge mer information än vanlig röntgen.

Läkemedel kan öka risken

Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för subduralblödning. Läkemedel som förebygger blodpropp är exempel på sådana blodförtunnande läkemedel.

Till toppen av sidan