BETT, STICK OCH VÄXTER

Bränd av björnloka eller jätteloka

Björnloka och jätteloka innehåller så kallade furokumariner, som är irriterande på huden, särskilt om du samtidigt utsätter huden för solljus.

Björnloka. Fotograf: Ingela Lindberg Nordmark

Det irriterande ämnet finns i växtsaften som finns i alla delar av växten. Det kan därför räcka med att bara röra vid blomman helt lätt för att få symtom som liknar en brännskada. Du kan få kraftig hudirritation, rodnad och blåsor som gör ont. Ibland kan huden bli mörkfärgad och det kan bildas ärr. Besvären kan kvarstå i veckor.

Björnloka kallas även björnfloka. Jätteloka kallas även jättebjörnloka eller jättefloka.

Lindra besvären

Om du får växtsaft på huden ska du tvätta huden noga med tvål och vatten, så fort som möjligt. Sedan kan du smörja in med kylbalsam för att lindra besvären.

Skydda mot sol

Jättelokans växtsaft innehåller ämnen som i kombination med solljus ger brännskador och överkänslighetsreaktioner på huden. Du känner ingenting precis när du är i kontakt med plantan, utan effekten kan uppstå först efter ett eller ett par dygn. Du bör skydda det utsatta hudområdet mot sol under minst en vecka om du har fått en hudirritation med rodnad och blåsor.

Du bör skydda hudområdet mot sol under minst två dagar även om du inte märker någon reaktion i huden efter kontakt med växten.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som bränner sig på växten behöver inte söka vård, men om du har blivit bränd på ett stort hudområde bör du kontakta vårdcentralen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Till toppen av sidan