AKUTA RÅD – FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning av farlig gas

Det finns flera olika typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från plastmaterial. Brandrök innehåller ett flertal olika gaser beroende på vad som eldas.

Hur allvarliga skadorna blir beror på vilken typ av gas du har andats in och hur mycket gas som du har utsatts för.

Symton

Om du har andats in gas kan det dröja någon timme innan symtomen kommer.

Vanliga symtom:

  • Du får ont i huvudet.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du får irritation och sveda i näsa, mun, hals och luftrör.
  • Du tycker det känns trångt i bröstet.
  • Du får andnöd.
  • Du hostar.
  • Du blir hes.
  • Du blir omtöcknad.

När ska jag söka vård?

Du ska ringa 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös.

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du har andats in gas du tror är farlig och har något av ovanstående symtom.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan även i mindre brådskande fall ringa Giftinformationscentralen dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00.

Giftinformationscentralen besvarar även allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar på vardagar mellan klockan 9-17.

Behandling

Det viktigaste är att komma ut i frisk luft och att ta det lugnt. Lindriga symtom går då ofta över av sig själv.

Ibland kan du behöva behandling för de symtom du har, till exempel med syrgas eller luftrörsvidgande läkemedel. Du kan också behöva vara kvar på vårdcentralen eller sjukhuset för att se att besvären inte förvärras.

Det är viktigt att du tar kontakt med vården igen om du blir sämre, särskilt om du får svårt att andas på nytt.

Till toppen av sidan