Hjälpmedel

Välkommen till hjälpmedelscentralen i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Hjälpmedelscentralen i Sörmland finner du på Fraktgatan i Eskilstuna. Vi har även filialer i Nyköping och Katrineholm. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Vår vision

Vi ska tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar, så att de kan vara aktiva, göra sina egna val och vara delaktiga i samhället.

Vad kan vi hjälpa dig med

Hjälpmedelscentralen ska svara för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom områdena:

  • Rörelsetekniska hjälpmedel t ex rollator, rullstol, dusch- och toalettstolar, säng
  • Kognitiva hjälpmedel t ex bildstöd, klockor, handdatorer för struktur och påminnelse
  • Kommunikationshjälpmedel t ex samtalsapparat och bildkommunikation
  • Medicinska behandlingshjälpmedel t ex syrgasutrustning, inhalatorer, TENS och CPAP
  • Inkontinenshjälpmedel t ex absorberande produkter, katetrar, urindroppssamlare, hygienunderlägg 
  • Synhjälpmedel t ex Daisyspelare, punktdisplay, CCTV
  • Hörselhjälpmedel t ex förstärkning eller varseblivning av ljud från TV, telefon, dörrsignal

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, (NSV) är en gemensam nämnd för Region Sörmland och länets nio kommuner. Den gemensamma nämnden ska trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. Nämnden har ansvar för den del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som avser förskrivning av hjälpmedel. Här kan du läsa mer om regionens nämnder.

Till toppen av sidan