Habilitering och rehabilitering i Sörmland

Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning

Innehållet gäller Sörmland

Behovet av rehabiliteringsinsatser varierar. Varje persons enskilda behov styr vilka rehabiliteringsinsatser du får, inom ramen för regionens ansvar. De hörselrehabiliterande insatserna förväntas leda till förbättrad kommunikation, delaktighet och samspel med omgivningen.

Målet med en hörselrehabilitering kan vara att:

  • du får kunskap om din hörsel med dess möjligheter och begränsningar
  • du får stöd i att utveckla dina möjligheter till en fungerande kommunikation
  • du får möjlighet att bearbeta konsekvenserna av din hörselnedsättning.

Olika typer av stöd och hjälp

I många fall förskrivs hörapparater och ibland även hörseltekniska hjälpmedel. Du kan få hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen men också råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera, såsom Tecken som stöd (TSS) och skrivtolkning. Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter kan ingå. En hörselnedsättning kan påverka självbilden och för en del kan svårigheter med hörsel innebära en livskris som du får möjlighet att bearbeta.

Behovet av rehabilitering varierar och beror på individens förutsättningar. Dessa handlar inte bara om hörselnedsättningen utan även om livssituation, sysselsättning och kommunikationsbehov.

Rehabiliteringen genomförs ofta på individuell basis, men för många är det mycket värdefullt att träffa andra i liknande situation och kunna utbyta erfarenheter. En del regioner erbjuder därför grupprehabilitering.

Vid behov samverkar hörselhabiliteringen med andra habiliterande enheter.

I hörselrehabiliterande verksamheter ingår flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team.

Nästa steg

Hörselvårdsmottagning eller ÖNH kan efter utredning skicka remiss till Hörsel- och dövmottagningen. Efter utredning kan du också själv ta kontakt med oss vid önskan om stöd och råd kring din eller ditt barns hörselsituation och kommunikation.

Kontaktuppgifter finner du här.

Avgiftshandboken 

Till toppen av sidan