Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning tinnitus

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Basutbildning tinnitus syftar till att ge allmän information om tinnitus, om psykologiska aspekter och om metoder och behandlingar som kan användas för att underlätta vardagen.

Målgrupp

Informationen erbjuds dig som upplever tinnitus som påtagligt svår och bedöms ha behov av information och vägledning.

Plats

Digitalt. Har du behov av språktolk eller inte kan delta digitalt så kan ett enskilt fysiskt möte erbjudas.

Tid

Omfattar 2 timmar.
Startar löpande

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Anmälan/Frågor

Du kallas efter remiss från läkare på ÖNH-mottagning, privatpraktiserande öronläkare eller av audionom på Hörselvårdsmottagningen.

Vid frågor kontakta Hörsel och dövmottagningens expedition, tfn: 016-10 30 17
sms 076-686 98 34
e-post hdm@regionsormland.se
Via e-tjänster på 1177

Till toppen av sidan