Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning hörsel

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Basutbildning hörsel är en del av din hörselrehabilitering. Den syftar till att ge kunskap och förslag på åtgärder som kan underlätta. Du deltar vid alla fyra tillfällen.

  • Del 1: Psykosociala aspekter
  • Del 2: Teknik och miljö
  • Del 3: Hälsa
  • Del 4: Fortsatt rehabilitering

Målgrupp

Personer med hörselnedsättning som påbörjat hörapparatutprovning. Även de som haft hörapparat tidigare erbjuds basutbildning hörsel.

Plats

Digitalt. Har du behov av språktolk eller inte kan delta digitalt så kan två enskilda fysiska träffar ersätta basutbildningen.

Tid

Omfattar 45 minuter vid 4 tillfällen.
Startar löpande

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Anmälan/Frågor

Du kallas efter remiss från audionom på Hörselvårdsmottagningen.

Vid frågor kontakta Hörsel och dövmottagningens expedition, tfn: 016-10 30 17
sms 076-686 98 34
e-post hdm@regionsormland.se
Via e-tjänster på 1177

Till toppen av sidan