Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning hörsel

Innehållet gäller Sörmland

Basutbildning hörsel är en del av din hörselrehabilitering. Den syftar till att ge dig ytterligare information och kunskap om hörselnedsättning, hälsa och ljudmiljö.

Målgrupp

Personer med hörselnedsättning som påbörjat hörapparatutprovning. Även de som haft hörapparat tidigare erbjuds basutbildning hörsel.

Tid och plats

Omfattar ett tillfälle, 75 minuter och 90 minuter. Du kallas till basutbildningen efter remiss från audionom på hörselvårdsmottagningen.

Basutbildningen ges i grupp digitalt eller fysiskt på hörsel- och dövmottagningen i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Information kommer i kallelsen.

Har du gravt nedsatt hörsel eller behov av språktolk bokas du istället till en enskild basutbildning. 

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Frågor

Kontakta Hörsel och dövmottagningens expedition,
tfn: 016-10 30 17, sms 076-686 98 34 eller via e-tjänster på 1177.

Till toppen av sidan