Att sköta ett nyfött barn

Neonatalvård i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

På Mälarsjukhusets neonatalavdelning vårdas för tidigt födda barn och nyfödda barn som behöver vård vid livets start.

Vi är den enda neonatalavdelningen i Sörmland. Detta innebär att alla nyfödda barn i länet som behöver vård, först och främst, kommer till oss. Vi tar emot barn från graviditetsvecka 28 och uppåt. Om ett barn förväntas födas tidigare flyttas den gravida kvinnan till regionens universitetssjukhus. Vi är alltid förberedda på det oväntade. Vi samarbetar med det neonatala transportteamet från närliggande universitetssjukhus. Teamet transporterar de barn som inte kan vårdas hos oss. I mån av plats tar vi även emot barn från andra län om det råder platsbrist på hemsjukhuset.

Intensivvård

På vår intensivvårdssal vårdas barn som har behov av andningsstöd eller på annat sätt behöver övervakas av personal dygnet runt. Vid varje vårdplats finns en vuxensäng eller fåtölj där möjlighet finns att ligga hud mot hud med ditt barn dygnet runt. Här kan du läsa om de vanligaste tillstånden som kräver intensivvård hos en nyfödd.

Tillmatning och pumpning

Barn som föds för tidigt eller behöver vård vid livets start orkar oftast inte äta det den behöver på egen hand. Barnet kan då få bröstmjölk eller bröstmjölksersättning via sond. En sond är en tunn plastslang som via näsan eller munnen förs ner till magsäcken.

Även om barnet behöver matas via sond kan den äta det den orkar på egen hand.

Som mamma till ett barn som inte orkar suga behöver du hjälpa naturen på traven och pumpa för att få igång din mjölkproduktion. Så snart du orkar efter förlossningen får du hjälp att handmjölka ur de första dropparna råmjölk. Råmjölken ges till ditt barn i sond eller med kopp. Cirka två dygn efter förlossningen får du lära dig att använda vår elektriska bröstpump. Du pumpar ungefär var tredje timme och ditt barn får i första hand din bröstmjölk. Om ditt barn inte ska ammas lär vi dig att mata med nappflaska.

Hud mot hud

Du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Även om barnets tillstånd kräver intensivvård kan du ta hand om ditt barn så som du hade gjort på BB eller hemma. Du kan till exempel byta blöja, tvätta, mata och viktigaste av allt – ge kärlek och närhet.

Den bästa vårdplatsen för ditt barn är hud mot hud på ditt bröst. Att vårda hud mot hud har många positiva effekter på dig och ditt barn.

Dina hjärtslag och kroppsvärme har en lugnande inverkan på ditt barn.

  • Ett lugnt barn som är i balans får lättare att syresätta sig och hålla en jämn puls.
  • Din kroppsvärme hjälper barnet att hålla värmen
  • Närheten till mammas bröst gör att ditt barn lättare lär sig amma.
  • Bröstmjölksproduktionen främjas då närheten till ditt barn frisätter bröstmjölksstimulerade hormoner.
  • Barnet kan lägga energin på att växa och utvecklas

Vårdtiden på sjukhuset blir kortare för barn som vårdas hud mot hud.

Familjevård

Bild familjevård

När barnet är så pass stabilt att det inte kräver intensivvård får ni bo tillsammans på ett familjevårdsrum. Vi kan fortfarande övervaka barnets syresättning och puls via vårt mobila övervakningssystem.

På familjevårdsrummet sköter du barnets grundläggande behov självständigt. Vi personal finns som stöd och tar ansvar för barnets medicinska behov. Det viktigaste du kan ge ditt barn är närhet och kärlek. Hud mot hud är fortfarande den bästa vårdplatsen, även när ni bor på ett familjevårdsrum.

Hygien

Barnen som vårdas på neonatalavdelningen är infektionskänsliga.  För tidigt födda och sjuka nyfödda barn har ett omoget eller nedsatt immunförsvar. Därför har barn som vårdas hos oss en ökad risk för att få infektioner som kan bli allvarliga. Det är livsviktigt att du som vårdar ditt barn har en god handhygien.

Hemvård

Neonatal hemvård innebär att barnet vårdas i hemmet av dig men fortfarande är inskriven på neonatalavdelningen. Vi gör hembesök en till två dagar i veckan. Du kan vända dig till avdelningen dygnet runt för rådgivning. För att hemvård ska bli aktuellt behöver barnet uppfylla avdelningens kriterier kring hemvård.

Detta brukar vara ett omtyckt och tryggt sätt att avsluta sin sjukhusvistelse hos oss.

Mer på 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan