Aktuellt i Sörmland

Svar på blodprover tillbaka i e-tjänsten Journalen

Innehållet gäller Sörmland

Nu finns återigen svar på blodprover tillgängliga i e-tjänsten Journalen. Du som är 16 år eller äldre kan ta del av provsvar från blodprover när du loggat in här på 1177.se.

Tjänsten lanserades i mars 2021 men har sedan i hösten 2021 legat nere på grund av tekniska problem. Nu är den igång och du kan se provsvar från 2 mars 2021. 

De provsvar som Region Sörmland kommer att visa är så kallade kemlabbsvar vilket innebär att du som invånare kan se provsvar från blodprov (stick i fingret och i armen). I dagsläget kan du inte ta del av provsvar som analyseras i mikrobiologiskt lab, som till exempel urinodling eller blododling.

Var finns provsvaren?

Dina provsvar finns i e-tjänsten Journalen, som du hittar när du loggar in på 1177.se.

Vilka prover finns i e-tjänsten Journalen?

Exempel på vilka provsvar du kan ta del av är hemoglobin (blodvärde), kreatinin (njurvärde), serologiska prover som hepatitprover eller borrelia. SR (”sänkan”, inflammationsvärdes), CRP (infektionsvärde) och leukocyter (vita blodkroppar) men även prover som längd, vikt och blodtryck visas.

Hur snabbt kommer provsvaren in?

Informationen överförs till e-tjänsten Journalen en gång i timmen. Driftstörningar kan förekomma. 

Vill du veta mer?

Har du frågor om dina provsvar i e-tjänsten Journalen ska du vända dig till din vårdcentral. Har du löpande kontakt med en öppenvårdsmottagning ska du vända dig till dem i första hand.

Till toppen av sidan