Aktuellt i Sörmland

Postcovidmottagningen stänger

Innehållet gäller Sörmland

Mottagningen för patienter med postcovid stänger vid årsskiftet. Patienterna kommer i stället att tas omhand inom ordinarie rehabverksamhet. Anledningen till förändringen är få sökande patienter.

- Senaste två månaderna har tio personer fått hjälp på mottagningen. Det blir knappt två personer i veckan. Vi ser att vi kan använda våra resurser på ett bättre sätt och samtidigt ge patienter med postcovidsymtom god omvårdnad inom regionens ordinarie vårdverksamheter, säger Birgitta Barkne Nilsson, tillförordnad chef för division medicin.

Postcovidmottagningen i Sörmland öppnade i september 2021 men det förväntade trycket av patienter med tydliga symtom har uteblivit. Dessutom har många sökande patienter haft symtom med andra bakomliggande orsaker än covidsjukdom.
- Vi kommer självklart att ta hand om de här patienterna även framöver. Flera beskriver behov av kunskap och förståelse kring symtom, att återhämtningstiden år lång, möjlighet till stöd i grupper med andra personer i liknande situation och att någon lyssnar på dem och tar dem på allvar. Detta kan till största del hanteras av de erfarna medarbetarna inom primärvården, säger Birgitta Barkne Nilsson.

Fakta

  • Postcovidmottagningen får få inkommande remisser.
  • Hittills i år har 79 remisser lett till besök.
  • Totalt sedan starten för verksamheten i oktober-2021 har det kommit 197 remisser.
  • Idag är mottagningen öppen två dagar per vecka med i snitt två patienter per vecka.
Till toppen av sidan