Aktuellt i Sörmland

Fler mottagningar ansluts till e-tjänsten journalen

Innehållet gäller Sörmland

Sedan Region Sörmland anslöt till e-tjänsten journalen 2016 pågår ett arbete för att utöka de journalanteckningar som finns tillgängliga via e-tjänsterna på 1177.se. Näst på tur står psykiatri och funktionshinder för barn och vuxna. De ansluts till e-tjänsten den 2 maj.

- Vi är glada över att vi stegvis kan utöka utbudet av vilka journalanteckningar som visas i e-tjänsten. Det ger patienterna ökade möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård och att ta större ansvar för sin egen hälsa, säger Mari Kampf Westerberg, divisionschef psykiatri och funktionshinder.

Det här kan du se i journalen:

 • Journalanteckningar
 • Provsvar från de flesta blodprover
 • Diagnos
 • Vaccinationer (just nu visas inte vaccinationer utförda inom barnhälsovård efter 8 mars 2022, funktionen väntas åter till sommaren 2022)
 • Uppmärksamhetssignaler
 • Vårdkontakter
 • Loggrapport

Läs mer om journalen på nätet och se vilka mottagningar som är anslutna till e-tjänsten i Sörmland.

Vem kan läsa sin journal på nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal på nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Hur hittar jag journalanteckningarna?

E-tjänsten journalen hittar du när du loggar in på 1177.se.

Hur snabbt kommer informationen in i e-tjänsten?

Informationen överförs till e-tjänsten journalen från vårdens journal en gång i timmen.

Vad gäller för barn?

 • Vårdnadshavare har åtkomst till barnets journal genom sin egen inloggning fram tills att barnet fyller 13 år.
 • Från att du fyller 16 år kan du läsa din egen journal.
 • Behöver vårdnadshavare eller barn åtkomst till journalen när barnet är mellan 13 och 16 år kan man kontakta den mottagning där barnet har fått vård för att diskutera om det är lämpligt.
 • Oavsett ålder kan vården blockera vårdnadshavares tillgång till barnets journal om det finns risk att våldsutsatta barn riskerar att fara ytterligare illa av vårdnadshavares åtkomst.
Till toppen av sidan