Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering i varmt klimat för dig som har psoriasis

Innehållet gäller Skåne

I Skåne kan du ansöka om att få behandlingsformen rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du är vuxen och har hudsjukdomen psoriasis.

Den här texten gäller för dig som bor i Skåne.

Målet med rehabiliteringen

För dig som har psoriasis kan naturlig ljusbehandling hjälpa till att läka symtom i huden. Det varma klimatet kan öka förutsättningarna för en lyckad rehabilitering. Du kan också få bättre kunskap om hur dina levnadsvanor påverkar hur du mår.

Vem kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat?

Du kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat om:

  • Du är vuxen och har psoriasis, där annan behandling inte har gett tillräcklig effekt.

Innan du kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat är det viktigt att du gör egna insatser hemma. Egna insatser ska också fortsätta efter att du kommit hem för att behålla de positiva effekterna av rehabilitering i varmt klimat.

Om du varit iväg vid ett tidigare tillfälle vägs även den behandlingsrapporten in i den nya bedömningen.

Viktig information om rehabiliteringen

  • Det ingår träning, både individuell och i grupp. Det kan bli 4–5 pass per dag.
  • Obligatoriska föreläsningar ingår och kan schemaläggas på kvällstid.
  • Ny rehabiliteringsperiod beviljas vartannat år.

Vissa tillstånd och sjukdomar kan påverka rehabiliteringen negativt eller utgöra en risk för dig som patient i samband med rehabilitering i varmt klimat. Till exempel missbruk av alkohol, läkemedel eller vid vissa typer av psykiska sjukdomar och besvär. Din ansökan beviljas inte om den bedömningen görs.

Om du har personlig assistent

Har du behov av personlig assistent? Då kan rehabilitering i varmt klimat beviljas om medföljarens kostnad betalas med andra medel och inte av Region Skåne. 

Psoriasis

Du som ansöker ska vara i behov av rehabiliterande behandling och kunna tillgodogöra dig intensiv träning både individuellt och i grupp. 

  • I första hand prioriteras patienter med svår psoriasis. 

Behandlingsperiod

Rehabiliteringsperioden är tre veckor och erbjuds under perioden oktober till april. 

Ansökan, läkarintyg och medicinsk bedömning

Ansökan sker två gånger per år 

Ansökningar hanteras med medicinsk bedömning vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdagen är den 31 mars inför följande höst, och den 31 augusti inför följande vår. 

Läkarintyget får inte vara äldre än fyra månader 

Läkarintyget med den medicinska bedömningen ska vara utfärdat av den offentliga vården, eller den privata vården som bedriver sin hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Skåne. Läkaren som utfärdar intyget ska ha specialistkompetens inom hudsjukdomar eller allmänmedicin. 

Det läkarintyg du använder vid ansökan till rehabilitering utomlands får inte vara äldre än fyra månader. 

  • I ansökan för följande höst bifogar du ett läkarintyg som tidigast är utfärdat den 1 december (då sista ansökningsdag är 31 mars). 
  • I ansökan för följande vår bifogar du ett läkarintyg som tidigast är utfärdat den 1 maj (då sista ansökningsdag är 31 augusti). 

Ansökan 

Använd Region Skånes ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett läkarintyg. Det är viktigt att det är du själv som fyller i och skriver under ansökningsblanketten. Sedan är det en specialistläkare som beslutar om du beviljas rehabiliteringen utifrån läkarintyg, ansökan, prioriterade diagnosgrupper och tidigare behandlingsrapporter. Beslutet kan inte överklagas. 

Ansökan – Rehabilitering utomlands 

Blankett för läkarintyg 

Läkarintyg för rehabilitering utomlands - Hudsjukdom psoriasis 

Ifylld ansökan och läkarintyg skickas till: 

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel  
291 89 Kristianstad 

Beviljad ansökan 

Du får besked hemskickat per post om ansökan beviljats, om du fått reservplats eller avslag. Har du fått en beviljad ansökan skickas den även till den berörda rehabiliteringsanläggningen. Du får praktisk information direkt från anläggningen. Till exempel om restid, hotell och veckoschema. 

Om du ska ansöka om förebyggande sjukpenning av Försäkringskassan, ska du spara din beviljade ansökan om rehabilitering i varmt klimat. Bifoga sedan i din ansökan till Försäkringskassan. 

Avtalade anläggningar

Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien
www.src.care

Egenavgift

Under behandlingsresan betalar du en patientavgift som kallas egenavgift. Avgiften motsvarar den du annars betalar när du är inlagd på sjukhus. 

  • Vuxen 20 år eller äldre: 130 kronor per vårddygn 
  • Person under 40 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning: 60 kronor per vårddygn  

Hemresedagen räknas inte och patientavgiften debiteras efter hemkomsten. 

Läs mer 

Patientavgifter i Skåne 

Att tänka på inför och efter resan

Inför resan 

Du som arbetar kontaktar Försäkringskassan för mer information om förebyggande sjukpenning inför rehabilitering i varmt klimat. 

Om du inte redan har det Europeiska Sjukförsäkringskortet (EU-kortet) kan du ansöka om detta hos Försäkringskassan. 

Om anslutningsresor 

Du ordnar och bekostar själv din anslutningsresa till och från flygplatsen med bil, tåg, taxi eller färdtjänst. 

Avbokning 

Avbokning av rehabilitering i varmt klimat kan göras om medicinska skäl finns eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, och då behövs ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Kontakta din kontaktperson på Psykiatri, habilitering och hjälpmedel så fort som möjligt. 

Om du måste avbryta din rehabilitering i förtid 

Kontakta omedelbart din kontaktperson på Psykiatri, habilitering och hjälpmedel och den anläggning där du vistas om du behöver avbryta din rehabilitering i förtid. 

Om medicinska skäl finns eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, behöver vi ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Om du avbryter av annan anledning, bekostar du din hemresa själv. 

Uppföljning och utvärdering 

Har du beviljats rehabilitering i varmt klimat? Du ska inom två månader efter hemkomsten, ta kontakt med din remitterande läkare för att följa upp och utvärdera din rehabiliteringsvistelse och resultatet. 

Kontakt

Vid frågor och funderingar kan du kontakta Pernilla Ohrberg, pernilla.ohrberg@skane.se alternativt telefon 046-77 08 38.

Till toppen av sidan