HALS

Tugg- och sväljsvårigheter, dysfagi

Innehållet gäller Skåne

Vissa sjukdomar och sjukdomstillstånd kan föra med sig att du får svårt att tugga eller svälja. Tugg- och sväljsvårigheter kallas också dysfagi och kan påverka ditt ätande så att du inte får i dig tillräckligt med energi och näring.

Symtom

Neurologiska sjukdomar, demens, tumörer i huvud- och halsområdet och stroke är exempel på sjukdomar som kan föra med sig problem med att tugga och svälja.

Tecken på tugg- och sväljsvårigheter kan vara:

  • Hosta och harklingar när du äter eller dricker.
  • Du måste svälja flera gånger på varje tugga.
  • Det känns som att du har en klump i halsen efter att du har svalt.
  • Maten samlas i kinderna eller rinner bredvid munnen.

Problemen kan drabba olika delar av sväljprocessen och kan vara olika svåra. Medan en person inte upplever besvären som så stora, kan de för en annan ha större betydelse i vardagen. Samtidigt kan en försämrad sväljning öka risken för att mat hamnar i luftstrupen och leder till lunginflammation. Större bitar kan också fastna och orsaka kvävning.

Ofta leder tugg- och sväljsvårigheter till att det tar lång tid att äta och dricka. Ibland orkar eller hinner du kanske inte äta så många måltider som behövs. Aptiten blir lätt sämre när du inte längre kan äta som vanligt. Då blir det också svårare att täcka ditt energi- och näringsbehov och det är vanligt att gå ned i vikt, något som ökar risken för undernäring. Om det ligger rester kvar i munnen när du har ätit riskerar det att försämra munhälsan och det blir extra viktigt att rengöra mun och tänder regelbundet.

När ska jag söka vård?

Om du upplever att det är svårt att tugga eller svälja kan du kontakta din vårdcentral eller annan vårdgivare. Där får du hjälp med att komma i kontakt med en dysfagilogoped, som är specialist på sväljning och de problem som kan uppkomma med sväljningen. Hen kan bedöma dina problem. Du kan också få kontakt med dietist som kan ge råd om mat och dryck som är lättare och säkrare för dig att äta och dricka. Det är viktigt att maten innehåller mycket näring och energi, så att kroppen får i sig det den behöver.

Viktigt att förstå

För att kunna vara delaktig i vården och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår, eller be att få informationen utskriven för att kunna läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska. Du kan också ha rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan