Hals

Tugg- och sväljsvårigheter, dysfagi

Innehållet gäller Skåne

Vissa sjukdomstillstånd kan göra det svårt för dig att tugga eller svälja. Tugg- och sväljsvårigheter kallas också dysfagi och det kan påverka ditt ätande så att du inte får i dig tillräckligt med energi och näring.

Du kan uppleva svårigheter med att tugga och svälja som följd av vissa sjukdomar, till exempel neurologiska sjukdomar som demens och stroke. Tugg- och sväljsvårigheter kan också uppstå vid tumörer i öron- näsa- och halsområdet.

Om du är undernärd, kan du få tugg-och sväljsvårigheter som en följd av nedsatt muskelfunktion i käken. Det är vanligt att tandproteser blir för stora och sitter löst vid undernäring vilket kan leda till svårigheter att tugga.

Till toppen av sidan