Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Inflammation och infektion i lungor och luftrör

Legionella - Legionärssjuka

Legionella är en svår lunginflammation. Den smittar genom att du andas in små droppar med förorenat vatten. Legionella behandlas med antibiotika, ibland kan du behöva vårdas på sjukhus.

Legionella smittar inte mellan människor. Infektionen orsakas av legionellabakterier. Bakterierna förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.

Symtom på legionärssjuka

Vanliga symtom på legionella är ett eller flera av följande:

  • lunginflammation med hög feber
  • ont i huvudet
  • ont i musklerna
  • svårigheter att andas eller att du blir andfådd

Du kan även få diarré eller känna dig förvirrad. 

När och var ska jag vård?

Kontakta en vårdcentral om du symtom som kan bero på legionella. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Om det är stängt kan du vänta tills vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har svårt att andas.

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen.

Så smittar legionella

Du kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när du duschar eller sitter i en bubbelpool. Du behöver få ner bakterierna i lungorna för att bli smittad. Du blir inte smittad genom att dricka vattnet.

Det tar ungefär fem till sex dygn från att du blivit smittad tills att du blir sjuk. Bakterien kan inte ligga kvar i kroppen och ge symtom vid senare tillfällen. 

Det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårt sjuka. Risken är även större för personer som röker.

Ibland uppstår utbrott där flera i en grupp blir smittade och sjuka av legionella.

Det är vanligt att bli smittad utomlands.

Hur kan jag minska risken för legionella?

Legionellabakterier förökar sig i vatten som är mellan 18 och 45 grader.

Det här kan du göra för att förhindra att bakterierna förökar sig:

  • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet.
  • Spola igenom duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid.
  • Se till att varmvattenberedaren värmer vattnet tillräckligt.

Legionella kan också finnas i jord i påsar med planteringsjord. Undvik att andas in damm från påsar med jord när du öppnar dem. Blöt gärna torr jord och tvätta händerna när du är klar. 

Undersökning

Du får göra en lungröntgen som visar om du har en lunginflammation.

Läkaren tar prov från upphostningar och urin. Proven visar om du har legionellabakterier.

Legionärssjuka är en del av smittskyddslagen

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär att den behandlande läkaren gör en anmälan till smittskyddsläkaren i länet där du bor, och till Folkhälsomyndigheten.

Behandling

Du får antibiotika om du har legionella. Infektionen kräver ofta sjukhusvård.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer på 1177.se

Lunginflammation

Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade. Då kan du få hosta, feber och svårt att andas. Orsaken är oftast bakterier och då behandlas du med antibiotika. De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad.

Smittskyddslagen

Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. För att minska spridningen av de sjukdomarna finns det särskilda bestämmelser.

Till toppen av sidan