Så fungerar kroppen

Så fungerar skelett och leder

Skelettet har flera viktiga uppgifter. Det håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig. I skelettet bildas också blodkropparna.

I den här texten kan du läsa om hur skelettet och lederna är uppbyggda och hur de fungerar i olika delar av kroppen.

Till toppen av sidan