Att söka stöd och hjälp

Första linjen-mottagningar i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Första linjen-mottagningar i Skåne hjälper barn och unga från 6 år till och med 17 år med lindrigare psykisk ohälsa. Du är välkommen ensam eller tillsammans med någon i din familj.

Vad kan jag få hjälp med?

På en första linjenmottagning kan du få hjälp med detta:

  • stress
  • nedstämdhet
  • ilska
  • problem i familjen
  • sömnsvårigheter.

När det behövs kan du även få behandling, exempelvis samtalsbehandling eller gruppbehandling.

Vart vänder jag mig?

Du som inte varit i kontakt med en första linjen-mottagning förut ringer först till En väg in på telefon 020-51 20 20.

De ger dig råd och vägledning och om du behöver ytterligare stöd så hjälper de dig att boka en tid till en första linjen-mottagning. 

Sök psykiatrisk vård

En väg in – rådgivning och vägledning om psykisk hälsa för barn och unga

En väg in är din första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Skåne. Du som är under 18 år, eller oroar dig för någon som är det, kan kontakta En väg in för att få rådgivning och vägledning om psykisk hälsa. Du kan ringa direkt eller söka vård digitalt med en egen vårdbegäran.

Kommunalt stöd för barn och unga i Skåne

Kommunalt stöd för skånska barn och ungdomar.

Sök psykiatrisk vård i Skåne

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska gå vidare. Du kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns det olika typer av hjälp att få.

Till toppen av sidan