Att söka stöd och hjälp

En väg in – rådgivning och vägledning om psykisk hälsa för barn och unga

Innehållet gäller Skåne

En väg in är din första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Skåne. Du som är under 18 år, eller oroar dig för någon som är det, kan kontakta En väg in för att få rådgivning och vägledning om psykisk hälsa. Du kan ringa direkt eller söka vård digitalt med en egen vårdbegäran.

Kontaktuppgifter och öppettider till En väg in:

Barn- och ungdomspsykiatri En väg in

Till toppen av sidan