Att söka stöd och hjälp

Kommunalt stöd för barn och unga i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns kommunalt stöd för barn och unga, till exempel genom elevhälsan eller socialtjänsten.

Skolan

Du kan få stöd genom elevhälsan på alla skolor, från lågstadiet till gymnasiet. De som arbetar på elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor måste erbjuda elevhälsa till eleverna.

Skolsköterskan har oftast ett mottagningsrum på skolan dit du kan vända dig. Du kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller besöka skolans webbplats för att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i varje kommun och arbetar för att erbjuda olika typer av hjälp och stöd till barn och unga. Socialtjänsten erbjuder också stöd till deras familjer och andra vuxna.

Socialtjänsten har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och unga ska växa upp under goda och trygga förhållanden.

Kontakta socialtjänsten för stöd

Om du tror att du behöver stöd eller skydd, kan du kontakta socialtjänsten och berätta om din situation. 

Är du orolig för en person i din närhet? Då kan du höra av dig till socialtjänsten för råd och stöd.

Du ska göra en orosanmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Du kan välja att berätta vem du är eller att vara anonym. Du hittar kontaktuppgifter till socialtjänsten på din kommuns webbplats.

Socialtjänsten gör en utredning 

Om socialtjänsten bedömer att ett barn behöver stöd eller skydd, startar socialtjänsten en utredning. Socialtjänsten gör också en utredning om du själv ansöker om stöd.

Syftet med utredningen är att ta reda på vilka behov barnet har och vad som är bäst för barnet och familjen. I utredningen är barnet och familjen delaktiga under hela processen.

Till toppen av sidan