Att söka stöd och hjälp

Kommunalt stöd för barn och unga i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Din kommun kan ofta hjälpa till om du har det svårt. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar.

Skolan

På alla skolor, från lågstadiet till gymnasiet, har du tillgång till elevhälsa. De som arbetar där är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa.

Ofta har skolsköterskan ett mottagningsrum på skolan dit du kan vända dig. Du kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller besöka skolans webbplats för att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten

Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för att du ska få hjälp. Det kan handla om många saker, till exempel om missbruk, våld, kriminalitet med mera. Vid svåra fall som till exempel våld eller sexuella övergrepp, ordnar socialtjänsten ett nytt boende för barn eller ungdomar.

Av socialtjänsten kan du också få råd om du är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt.

Bästa sättet att komma i kontakt med socialtjänsten är att ringa till den kommun där du bor. Telefonnumret hittar du på deras webbplats. Be om att bli kopplad till någon som har hand om barn och familjer.

Till toppen av sidan