Läs andras frågor

Hur görs en nervhastighetsmätning?

Fråga

Vad är en nervhastighetsmätning och hur går den till?

Svar

En nervhastighetsmätning görs för att ta reda på om du har skador i nerverna ute i kroppen. Nervhastighetsmätning kallas också för elektroneurografi och förkortas ENeG.

Mätningen kan till exempel göras om läkaren misstänker att du har karpaltunnelsyndrom, som ger domningar och värk ut i tumsidan av handen. ENeG kan även göras om du har domningar i fötterna, som förekommer vid nervsjukdomen polyneuropati. Då kan mätningen visa om diabetes är orsaken till sjukdomen.

Undersökningen används för att mäta hur snabbt signaler från hjärnan transporteras i nerver på olika ställen i kroppen. Mätningen visar också den så kallade amplituden, som mäter antalet nervfibrer.

Hastigheten och amplituden som en nervimpuls transporteras med blir lägre om nerven är skadad. Det blir ingen nervsignal alls om nerven är helt av. Orsaken till skadan kan variera, men finns någonstans i nerven.

Det går att mäta de nerver som ligger ytligt i armar och ben. Var på kroppen mätningen görs beror på vilka symtom du har.

Vid undersökningen sitter du i en fällbar stol. Elektroder av metall fästs med tejp över den muskel som ska undersökas. Svag elektrisk stimulering över muskelns nerv gör att muskeln dras samman. Elektroderna är anslutna till en dator med skärm som registrerar och mäter den nervsignal som orsakas av den elektriska signalen.

Den svaga elektriska stimuleringen kan kännas lite obehaglig, men du får inga besvär efteråt. Undersökningen brukar ta från en halvtimme till en timme.

Till toppen av sidan