UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNING

Undersökning av stora kroppspulsådern i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne kallas alla män det år man fyller 65 år till en hälsoundersökning av stora kroppspulsådern. Detta för att öka chansen att upptäcka bråck på kroppspulsådern i ett tidigt skede.

Ett bråck ger sällan några symtom, utan upptäcks ofta av en slump vid undersökningar av buken i andra sammanhang. Sjukdomen är mycket vanligare hos män än hos kvinnor och därför kallas inte kvinnor till undersökningen. Risken för att ha ett bråck på stora kroppspulsådern ökar med åldern.

Bråck som inte upptäcks kan till slut brista, vilket kräver omedelbar sjukhusvård och en stor och svår operation måste då utföras med ett osäkert resultat.

Du blir kallad automatiskt

Undersökningen är frivillig och du får automatiskt en kallelse under det år du fyller 65 år. Brevet innehåller en bokad tid för dig och information om undersökningen och pulsåderbråck. De allra flesta behöver bara göra undersökningen en gång.

Undersökningen utförs på Helsingborgs lasarettCentralsjukhuset Kristianstad eller Skånes univeristetssjukhus Malmö.

Om du inte tillhör gruppen som blir kallad men har frågor om pulsåderbråck och undersökning, kontakta i första hand din vårdcentral eller ring 1177.

Patientavgifter i Skåne

Så går undersökningen till

Undersökningen utförs utanpå kroppen, det vill säga över buken och med hjälp av ultraljud. Det är inte farligt och det gör inte ont. Vid undersökningen mäts bredden på din kroppspulsåder och hela besöket tar ungefär 15 minuter.

Resultatet på undersökningen

  • Du får besked direkt om resultatet av ultraljudsundersökningen.
  • Om undersökningen visar att du har ett avvikande mått, det vill säga ett pulsåderbråck, så får du ett besked och en ny bokad tid för besök hos en kärlspecialist, vanligtvis inom några veckor. Vid besöket hos kärlspecialisten får du även information om sjukdomen, goda möjligheter att ställa dina frågor och instruktioner om vart du kan vända dig med framtida frågor och funderingar.
  • Mycket sällan händer det att man inte lyckas mäta kroppspulsådern med tillräckligt hög säkerhet. I så fall får du en kallelse till en ny undersökning.
Till toppen av sidan