Undersökningar och provtagning

Undersökning av stora kroppspulsådern i Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne kallas alla män det år man fyller 65 år till en hälsoundersökning av stora kroppspulsådern. Detta för att öka chansen att upptäcka bråck på kroppspulsådern i ett tidigt skede.

Ett bråck ger sällan några symtom, utan upptäcks ofta av en slump vid undersökningar av buken i andra sammanhang. Sjukdomen är mycket vanligare hos män än hos kvinnor och därför kallas inte kvinnor till undersökningen. Risken för att ha ett bråck på stora kroppspulsådern ökar med åldern.

Bråck som inte upptäcks kan till slut brista, vilket kräver omedelbar sjukhusvård och en stor och svår operation måste då utföras med ett osäkert resultat.

Till toppen av sidan