BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Ultraljud av urinvägar på barn

Barns urinvägar kan behöva undersökas av flera olika skäl, till exempel om barnet har ont i magen eller problem från urinvägarna. Undersökningen tar ungefär 30 minuter och du som närstående kan vara med.

Vid en ultraljudsundersökning sänds svaga ljudvågor in i kroppen. Med hjälp av en dator omvandlas de till en rörlig bild av kroppens organ och vävnader och kan ses på en bildskärm.

Att undersökas med ultraljud är ofarligt.

Behöver barnet förbereda sig inför undersökningen?

Barnet kan äta och dricka som vanligt före undersökningen.

Hen ska helst inte kissa direkt före undersökningen. Bilderna på urinblåsan blir tydligare om barnet är kissnödig. Det kan vara svårt att få barn som har blöja att vänta med att kissa, men det går att undersöka barnet ändå.

Hur går undersökningen till?

Barnet får först ta av sig kläderna på överkroppen och sedan ligga på rygg eller på sidan. Barn som är väldigt oroliga brukar få sitta eller ligga i knät på den som följer med.

Läkaren eller sjuksköterskan stryker sedan ett lager gelé på huden över området som ska undersökas. Det kan kännas lite kallt och kladdigt. Därefter håller hen en så kallad ultraljudsgivare mot huden och stryker den över magen för att kunna se rätt organ ur olika vinklar.

Barnet kan känna ett tryck mot magen, men undersökningen gör inte ont. Ibland kan det kittla lite när läkaren för ultraljudsgivaren över huden.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter och du som närstående kan vara med hela tiden.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

Ultraljud av urinvägarna kan göras av flera olika anledningar. Det kan till exempel vara att:

Ultraljud av urinvägarna kan göras av flera olika anledningar. Det kan till exempel vara att:

Ibland behövs fler undersökningar

Ibland behöver barnets urinblåsa, urinrör och urinledare även undersökas med röntgen. Undersökningen kallas Miktionsuretrocystografi, MUCG.

Barn som har skadat njurarna eller fått en njurinfektion kan behöva röntgenundersökas med så kallad urografi.

Till urinvägarna räknas urinledarna, urinblåsan och urinröret. Varje urinledare är 25-30 centimeter lång och går mellan njuren och urinblåsan.

Hur mår barnet efter ultraljudet?

Efter undersökningen mår barnet som vanligt. 

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en läkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den som beställde undersökningen, som i sin tur meddelar dig.

Till toppen av sidan