Före och efter operation

Levnadsvanor i samband med operation

När du ska opereras är det många olika saker som påverkar resultatet. En del kan du påverka själv. Till exempel är det viktigt att helt undvika tobak och alkohol en tid före och efter operationen. Det är också bra om du är i så god fysisk form som möjligt.

Rökning och snusning

Det är viktigt att undvika att röka i samband med en operation. Risken för komplikationer under och efter en operation kan minskas med hälften om du undviker att röka några veckor innan och efter operationen.

Risker med rökning i samband med operation

Rökning är skadligt på flera sätt för dig som opereras:

 • Operationssåret läker långsammare.
 • Immunförsvaret fungerar sämre.
 • Risken för att du får en infektion i operationssåret ökar kraftigt.
 • Risken för komplikationer i hjärtat, lungorna och blodkärlen i samband med operationen ökar kraftigt.

Kolmonoxiden i cigarettröken gör att blodets förmåga att ta upp syre blir sämre. Det som händer är att syret trängs undan från de röda blodkropparna. Dessutom dras kapillärerna, de allra minsta blodkärlen, samman. Detta gör att tillgången på syre minskar i olika kroppsdelar.

Ett operationssår är beroende av bra blodförsörjning för att läkningen ska komma igång. Det gäller för hud och andra mjuka vävnader, men även för skelettet.

Läs mer om hur rökning och snusning påverkar kroppen.

Hur länge behöver jag undvika att röka?

Det allra bästa är att undvika att röka både före och efter operationen.

Så här länge behöver du undvika att röka:

 • Helst 8 veckor, men minst 4 veckor före operationen.
 • Helst 8 veckor, men minst 4 veckor efter operationen.

Det gäller för alla typer av operationer, vid både större och mindre ingrepp.

Under den här tiden är det viktigt att du slutar röka helt. Det räcker inte att du minskar mängden tobak.

Minst sex veckors rökstopp efter en akut operation

Ibland kan du behöva opereras akut, alltså inom en kort tid. Det kan till exempel vara om du har varit med om en olycka och brutit benet. Då finns oftast inte möjligheten att sluta röka före operationen. Det är ändå viktigt att du inte röker under de timmar eller dagar som är kvar till operationen. Det är framför allt viktigt att du fortsätter med uppehållet i minst sex veckor efter operationen.

Berätta för läkaren att du röker och vill sluta röka före operationen. Du blir då erbjuden hjälp för att kunna hålla dig rökfri fram till operationen, och även minst sex veckor efteråt.

Du kan få stöd och hjälp om du vill sluta röka

En del klarar att göra rökstoppet utan att få hjälp, men de flesta behöver professionell hjälp. Läs om hur du kan få hjälp att sluta röka.

Möjligheten att bli rökfri ökar om du använder nikotinläkemedel och receptbelagda läkemedel.

Det finns tobaksavvänjare på de flesta mottagningar där operationer utförs. Kom ihåg att be om nikotinläkemedel om du tror att du behöver det. Det går bra att använda nikotinläkemedel som hjälp om det behövs för att du ska kunna sluta röka i samband med din operation. Även om nikotin i sig är skadligt så är koncentrationen du får i dig mycket mindre i läkemedel än om du röker.   

Undvik att snusa i samband med en operation

Riskerna för komplikationer ökar även med snus och e-cigaretter, även om det inte är i samma utsträckning som med rökning. Du bör därför inte snusa eller använda e-cigaretter i samband med en operation

Läs mer om Hjälp att sluta snusa.

Alkoholvanor

Du minskar risken för komplikationer om du undviker alkohol före och efter din operation.  Du bör därför avstå helt från att dricka alkohol minst fyra veckor före och fyra veckor efter operationen.

Risken för följande komplikationer under en operation ökar om du dricker alkohol ofta eller i större mängder:

 • Risken för blödningar ökar.
 • Operationssåret läker långsammare.
 • Immunförsvaret fungerar sämre.
 • Risken för att du får en infektion i operationssåret ökar kraftigt.
 • Risken för komplikationer i hjärtat, lungorna och blodkärlen i samband med operationen ökar kraftigt.

Alkohol sänker också kroppens förmåga att hantera den stress som brukar uppstå under en operation.

Du kan få stöd och hjälp med att avstå från alkohol

En del tycker att det är svårt att förändra sina alkoholvanor. Här kan du få hjälp:

 • Prata med den läkare som ska utföra operationen.
 • Kontakta en vårdcentral.
 • Ring Alkohollinjen på 020-84 44 48 eller läs mer på alkohollinjen.se. Du får kostnadsfri rådgivning via telefon om dina alkoholvanor. Du kan vara anonym.

Läs mer om hur du kan ändra dina alkoholvanor.

Fysisk aktivitet

Efter operationen är det viktigt att du börjar röra på dig så snart du kan. Du kan behöva träna för att få tillbaka rörligheten i den kroppsdel som har opererats.

Vilken typ av träning och rörelse som är bäst för dig kan du få rådgivning om i samband med operationen. Ibland kan du behöva få hjälp av en fysioterapeut. Rådgör med din läkare eller fysioterapeut om när du kan börja med lättare träning.

Viktigt att vara i så bra form som möjligt före operationen

Du återhämtar dig snabbare om kroppen är i god fysisk form före operationen. Därför är det bra om du rör på dig eller tränar utifrån dina förutsättningar. Försök att röra på dig varje dag på det sätt som är möjligt för dig.

Här får du tips på hur du kan röra dig i vardagen.

Du som har svårt att röra på dig och träna

Hur mycket du kan röra dig före och efter din operation är olika beroende på vilken kroppsdel eller skada det är som opereras. En del kan ha begränsade möjligheter att röra på sig även före operationen. Men även om du till exempel ligger i en säng finns det olika sätt att träna kroppen.

Här får du tips på övningar du kan göra när du ligger i en säng.

Till toppen av sidan