Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid SLE

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammation som hör till de reumatiska sjukdomarna. SLE är också en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen.

Man blir inte frisk från SLE men det finns sätt att dämpa besvären och minska risken för de skador som sjukdomen kan ge, främst med hjälp av läkemedel.

Till toppen av sidan