Ska du föda snart?

Födelseanmälan för nyfödda barn till papperslösa föräldrar

Innehållet gäller Skåne

Information till dig som är gravid eller nyligen har fött barn och är i Sverige utan giltigt tillstånd.

När ett barn föds i Sverige ska det nyfödda barnet och vem som är förälder till barnet registreras hos Skatteverket. Barnmorskan på förlossningen registrerar vem som är mamma till barnet genom en så kallad födelseanmälan. Det är viktigt för att du ska kunna bevisa att du är förälder till ditt barn.

Till toppen av sidan