Smärtlindring under förlossningen

Massage som smärtlindring vid förlossning

Att få massage under förlossningen kan hjälpa dig att hantera smärtan. Massagen kan göra så att du slappnar av. Vid massage frigörs det hormoner i kroppen. Hormonerna lugnar och minskar känsligheten för smärta.

Här kan du läsa mer om smärta under förlossningen.

Att förbereda sig

Det är vanligt att ha med sig en närstående till förlossningen. Då kan du som är närstående hjälpa till att massera. Det är bra att öva och prata ihop sig innan om ungefär hur massagen kan gå till. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill ha massage eller inte.

En del föräldrakurser lär ut massage, om du är intresserad av att lära dig mer.

Det finns hjälpmedel som man kan använda vid massage. Till exempel massagedynor. Sådant finns oftast inte på förlossningsavdelningen, det måste man i så fall ta med själv.

På förlossningen

Det är inte säkert att det finns hjälpmedel för massage på förlossningen. Vill du ha en särskild massagedyna eller liknande kan du ta med det till förlossningen.

Du går också bra att be vårdpersonalen att massera.

Hur fungerar smärtlindringen?

För att massage ska fungera som smärtlindring måste du tycka om att få massage. Då gör massagen att det frisätts hormoner i kroppen. Hormonerna kallas oxytocin och endorfin. Det är kroppen egna ämnen som lindrar smärta och oro. Det frisätts inte hormoner på samma sätt om du inte tycker om att få massage.

Massage gör att du kan fokusera på något annat än att det gör ont. Hjärnan har svårt att ta emot många signaler på en gång. Därför kan beröring och massage göra så att signalerna om smärta blir mindre tydliga.

Massagen kan vara allt ifrån lätta strykningar till kraftigare massage.

Massage i ryggslutet brukar ha bäst effekt. Ryggslutet är den nedre delen av ryggen, ovanför rumpan. Men det kan även kännas bra att få massage över magen, benen, axlarna och ansiktet. Det är olika vad man tycker känns bäst.

Massage brukar ge bra smärtlindring.

Vilken annan smärtlindring kan jag kombinera med?

Massage kan användas som enda smärtlindring. Massage kan också kombineras med alla andra metoder.

När under förlossningen passar smärtlindringen bäst?

Massage fungerar som smärtlindring under hela förlossningen. 

I slutet av förlossningen kan massage i ryggslutet ge lindring. Under utdrivningsskedet kan det fungera bra med massage och tryck mot ryggslutet om du som föder står på knä.

Hur länge verkar smärtlindringen?

Smärtlindringen håller i sig så länge man masserar. 

Fördelar med massage

Massage påverkar inte barnet. Den kan användas under hela förlossningen.

Massage är också ett bra sätt för närstående som följer med till förlossningen att var delaktiga. Det blir ett sätt att hjälpas åt med smärtlindringen.

Nackdelar och biverkningar

Det finns inga nackdelar eller biverkningar av massage.

När är behandlingen olämplig?

Det kan vara svårt att komma åt och massera i vissa förlossningsställningar.

Det kan vara så att du inte tycker om massage vid förlossningen, även om du trodde det innan. Tala om vad som känns bra, och vad som inte känns bra under tiden. Det är vanligt att ändra sig, och det är du som föder som styr över massagen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Smärta under förlossningen

Det gör ont att föda barn. Hur man upplever smärtan är olika. Kroppen är gjord för att hantera smärta. Men det finns olika metoder som kan hjälpa till att lindra smärtan om det behövs.

Bäckenbottenbedövning, PDB

Bäckenbottenbedövning kan användas mot slutet av förlossningen. Den bedövar bäckenbotten när barnet ska födas fram. Den passar också bra om du behöver sys efter förlossningen, eller om förlossningen behöver avslutas med sugklocka.

Livmoderhalsbedövning, PCB

Livmoderhalsbedövning ges med en spruta med läkemedel som bedövar livmoderhalsen. Bedövningen blockerar nerver som skickar signaler vid smärta. Den passar bra när förlossningen går snabbt, innan det är dags att krysta.

Lustgas som smärtlindring vid förlossning

Lustgas är ett läkemedel som du andas in genom en mask. Gasen påverkar hjärnan så att du slappnar av och inte upplever smärtan lika starkt. Det är mycket vanligt att använda lustgas under en förlossning. Det varierar från person till person hur mycket man tycker att metoden hjälper.

Ryggbedövning

Vid en ryggbedövning sprutar läkaren ett bedövande läkemedel in i ryggen. Du kan få en ryggbedövning om du ska opereras i nedre delen av kroppen eller om du ska föda barn. Antingen får du behandlingen som smärtlindring eller som en helbedövning. Ditt medvetande påverkas inte av ryggbedövningen. Du kan alltså vara vaken och klar i huvudet.

Sterila kvaddlar

Sterila kvaddlar är sprutor med sterilt vatten som du får i huden. Metoden kan användas som smärtlindring under förlossning. Kvaddlarna sätter igång kroppens egen smärtlindring. De tar också uppmärksamheten från förlossningssmärtan.

Tens

Tens, transkutan elektrisk nervstimulering, är en smärtlindringsmetod som stimulerar nerverna.

Värme som smärtlindring vid förlossning

En varm dusch eller ett varmt bad kan lindra smärtan under en förlossning. En varm vetekudde kan också hjälpa. Värme och vatten kan sätta igång kroppens egen smärtlindring. Det hjälper också till att slappna av.

Till toppen av sidan