Streptokockinfektioner

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Streptokocker är en vanligt förekommande grupp bakterier som oftast orsakar enklare infektioner som halsfluss och svinkoppor. Många människor bär på bakterien utan att ha några symtom.

Det finns olika typer av streptokocker. Grupp A-streptokocker är vanligast. Under uppväxtåren är det vanligt att ha streptokocker i svalget utan att vara sjuk. Ofta innebär det att kroppens immunförsvar stärks mot just dessa bakterier. I de fallen finns det ingen anledning att behandla.

Visa mer

Allvarliga streptokockinfektioner

Allvarliga streptokockinfektioner

Det är sällsynt med allvarliga streptokockinfektioner, men ibland dyker det upp mer aggressiva varianter av grupp A-streptokocker.

Man kan bli svårt sjuk när dessa bakterier går ut i blodcirkulationen (blodförgiftning) eller ger infektioner i djupare hudlager och ner mot musklerna. Streptokockerna producerar giftiga ämnen, så kallade toxiner, som bryter ner vävnaden.

Symtomen har gjort att bakterierna ibland i folkmun kallas "mördarbakterier". Sjukdomstillståndet är livshotande och det är viktigt att få rätt vård snabbt. Infektionen behandlas med antibiotika.

Fäll ihop

När ska man söka vård?

När ska man söka vård?

Den som är svårt sjuk med hög feber, allmänpåverkan, svaghet, yrsel ska söka akutmottagning direkt. Det går bra att ringa 1177 om man är osäker eller vill prata med någon sjukvårdskunnig.

Insjuknandet är ofta mycket akut med snabbt stigande feber och svår allmänpåverkan. Smärtan kan vara svår, de som drabbats beskriver ofta att de aldrig känt sig så sjuka någon gång tidigare.

Vid vanlig halsfluss eller svinkoppor söker man sin vårdcentral som vanligt.

Fäll ihop

Hur skyddar man sig mot streptokocker?

Hur skyddar man sig mot streptokocker?

Som vid all smitta är det viktigt att ha rena händer. Streptokocker sprids med salivdroppar eller vid kontakt med infekterade sår. Streptokocker, liksom andra bakterier, finns runt omkring oss och det kan därför vara svårt att helt undvika smitta.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2012-04-30
Skribent:

Anna Möller, redaktör, Region Skåne

Granskare:

Smittskydd Skåne