Psykos och vanföreställningar

Att vara närstående till någon som har en psykossjukdom

Som närstående till någon som har en psykossjukdom kan du vara ett stort stöd för den som är sjuk. Det kan vara jobbigt och svårt, och kan ibland innebära ett stort ansvar. För att orka i längden är det viktigt att du tar hand om dig själv och får stöd och avlastning.

Den här artikeln är för dig som är närstående till någon som lever med en psykossjukdom. Är du under 18 år kan du också läsa om när en vuxen i familjen inte mår bra.

Psykossjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, varav den vanligaste är schizofreni.  Här kan du läsa mer om olika psykoser.    

Till toppen av sidan