Mun, läppar och tunga

Svampinfektion i munnen hos små barn

När barn får en svampinfektion i munnen blir det en vitaktig hinna på bland annat tungan och insidan av kinderna. Ibland kan barnet få svårt att äta. Svampinfektion i munnen är inte skadligt och går oftast över av sig själv.

Svamp finns naturligt i barnets mun. Ibland bildas mer svamp, och då kan barnet få besvär. Att det bildas mer svamp kan till exempel bero på att barnet kräks ofta eller att barnet har behandlats med antibiotika.

Svampinfektion i munnen är vanligast hos barn som är yngre än ett år.

Om du ammar kan svampen sprida sig till dina bröst.

Svamp i munnen hos små barn kallas också för torsk i munnen eller muntorsk.

Symtom

Svampinfektion i munnen är vanligast hos barn som är yngre än ett år.

När barn får svamp i munnen syns en vitaktig hinna eller vitaktiga fläckar. Det brukar oftast synas på tungan, på läpparna eller kindernas insida.

Ibland vill barnet inte äta för att det är obehagligt.

Ibland kan infektionen sprida sig ner genom tarmarna och göra att barnet får en svampinfektion i huden på stjärten. Huden där blir då röd och irriterad.

När och var ska jag söka vård?

Oftast behöver du inte söka vård om ett barn har en svampinfektion i munnen. Besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om besvären i munnen inte går över.

Kontakta BVC eller på en vårdcentral om ditt barn har fått besvär i huden på stjärten.

Kontakta en vårdcentral  om du misstänker att du har fått en svampinfektion i eller på bröstet.

Ibland räcker det att du videosamtalar med en läkare eller barnmorska för att få hjälp. 

Många mottagningar kan du kontakta genom att  logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom, och råd om vad du kan göra själv eller var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Här får du råd om vad du kan göra själv.

Koka bitleksaker och nappar

Använder barnet napp eller bitleksaker bör du koka dessa varje dag eftersom de annars kan sprida smitta. Detsamma gäller om du använder nappflaska eller amningsnapp. Se skötselråden för produkterna.

Om du ammar

Tvätta bröstvårtorna och vårtgårdarna för att minska risken för att bli smittad. Det är också bra att lufta brösten.

Här kan du läsa mer om svampinfektion i brösten när du ammar.

Att stryka mineralvatten på barnets tunga

En del tycker att det hjälper att behandla svampinfektionen genom att stryka barnets tunga med mineralvatten som innehåller natriumvätekarbonat, till exempel sodavatten eller vichyvatten.

Det finns ingen forskning som visar att det hjälper men det är inte skadligt att pröva.

Undersökningar och utredningar

Behöver barnet undersökas blir hen undersökt av en sjuksköterska eller en läkare.

Behandling

Barnet kan behöva behandling med läkemedel om besvären inte går över.

Barn som har svåra besvär kan behandlas med ett läkemedel som barnet får svälja.

Läkemedlen finns på recept och skrivs ut av en läkare eller sjuksköterska.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om olika sätt att behandla.

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du kan också  få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Läs mer

Ta hand om ett nyfött barn

Här finns information om den allra första tiden i barnets liv. Läs om allt från hur du bär och lyfter, byter blöja och sköter barnets naglar till hur du skyddar ditt barn på olika sätt.

Det nyfödda barnets kropp – vanliga funderingar

Den första tiden händer det mycket med barnets kropp. Det är vanligt och en del i barnets utveckling. Ibland kan du behöva söka vård.

Hicka, rapningar och kräkningar hos små barn

Det är vanligt att barn upp till ett år hickar eller kräks i samband med att de äter. Det är inte skadligt och brukar avta när barnet blir äldre. Här får du råd om vad du kan göra om barnet hickar och kräks, och råd om hur du kan få barnet att rapa.

Till toppen av sidan