Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig?

Här kan du se om du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Det är olika för olika personer.

Person använder sin smarta telefon
Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19, eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig.

Se efter att du har valt region högst upp på sidan för att få rätt information.

På sidan Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Rekommendationerna på den här sidan gäller till och med den 29 februari 2024.

Östergötland

I Region Östergötland kan du vaccinera dig mot covid-19 genom att boka tid eller gå på drop in: 

80 år och äldre, eller bor på äldreboende

Du rekommenderas 2 påfyllnadsdoser mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024.

Du kan ta en påfyllnadsdos tidigast sex månader efter din senaste dos. Du kan ta nästa påfyllnadsdos när det har gått ytterligare sex månader eller mer.

Det är bra om du ser till att få en påfyllnadsdos så snart det är möjligt under våren. Då kan du få nästa påfyllnadsdos i höst, och ha ett bra skydd när många brukar bli sjuka. 

På många håll kan man vaccinera sig samtidigt mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Du rekommenderas också att ha en grundvaccination. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Rekommendationen gäller dig som är 80 år eller äldre, eller som bor på ett särskilt boende för äldre.

Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

65 år till 79 år

Du rekommenderas 1 påfyllnadsdos mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024.

Du kan få påfyllnadsdosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Det är bra om du ser till att få påfyllnadsdosen i höst. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka. På många håll kan man vaccinera sig samtidigt mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Du rekommenderas också att ha en grundvaccination. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Rekommendationen gäller dig som är 65 till 79 år.

Ytterligare en dos om du vill

Du kan få ytterligare 1 påfyllnadsdos om du vill. Du kan få dosen tidigast 6 månader efter den rekommenderade påfyllnadsdosen.

Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas 1 påfyllnadsdos mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024.

Du kan få påfyllnadsdosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Det är bra om du ser till att få påfyllnadsdosen i höst. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka. På många håll kan man vaccinera sig samtidigt mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Du som är gravid kan fråga barnmorskan om när du bör få påfyllnadsdosen.

Du rekommenderas också att ha en grundvaccination. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Rekommendationen gäller dig som är 18 till 64 år och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk därför att en eller flera av följande saker stämmer:

 • Du är gravid.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom.
 • Du har en kronisk lungsjukdom.
 • Du har en neurologisk sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har demens eller har haft stroke.
 • Du har en leversjukdom.
 • Du har nedsatt njurfunktion.
 • Du har Downs syndrom.

Ytterligare en dos om du vill

Du kan få ytterligare 1 påfyllnadsdos om du vill. Du kan få dosen tidigast 6 månader efter den rekommenderade påfyllnadsdosen.

Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

50 år till 64 år

Du rekommenderas 1 påfyllnadsdos mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024.

Du kan få påfyllnadsdosen tidigast 9 månader efter din senaste dos. Det är bra om du ser till att få påfyllnadsdosen i höst. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

På många håll kan man vaccinera sig samtidigt mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Du rekommenderas också att ha en grundvaccination. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Rekommendationen gäller dig som är 50 år till 64 år.

Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

Du rekommenderas 1 påfyllnadsdos mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024.

Du kan få påfyllnadsdosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Det är bra om du ser till att få påfyllnadsdosen i höst. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka. På många håll kan man vaccinera sig samtidigt mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Du rekommenderas också att ha en grundvaccination. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Rekommendationen gäller om du är 18 år eller äldre och har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar. Här är några exempel:

 • Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.
 • Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel. Det kan till exempel vara läkemedel mot reumatiska eller andra autoimmuna sjukdomar.
 • Du får behandling för cancer eller någon annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.
 • Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

Ytterligare en dos om du vill

Du kan få ytterligare 1 påfyllnadsdos om du vill. Du kan få dosen tidigast 6 månader efter den rekommenderade påfyllnadsdosen.

Läs mer: Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Något annat kan gälla om du har allvarligt nedsatt immunförsvar

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19.

Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver vara mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som du får behandling hos om du är osäker. 

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

18 år till 49 år

För dig som är 18 år till 49 år finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. 

Men om du vill kan du få 1 påfyllnadsdos mellan den 1 mars 2023 och den 29 februari 2024. Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos. Det gäller om du är utan ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Det är bra om du tar dosen i höst. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Du som aldrig tidigare har vaccinerat dig kan få en grundvaccination om du vill. Läs mer om grundvaccination längre ned på sidan.

Barn och unga 0-17 år

För de allra flesta barn och ungdomar finns ingen rekommendation om att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även om du har vaccinerat dig tidigare.

En del barn och unga rekommenderas att vaccinera sig

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken att du blir allvarligt sjuk.

Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Läs mer om vaccination av barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Grundvaccination och påfyllnadsdoser

Första gångerna du vaccinerar dig mot covid-19 får du ett grundskydd. Det kan kallas för grundvaccination. Då får du sprutor med kortare mellanrum.

För covid-19 räknas de tre första sprutorna som grundvaccination.

Om du har nedsatt immunförsvar räknas de fyra första sprutorna som grundvaccination. Läs mer om nedsatt immunförsvar längre upp på sidan.

mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Kom ihåg att vaccinera dig mot influensa

Vissa personer har ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa. Det gäller bland annat dig som är äldre, gravid eller har vissa sjukdomar. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Läs mer om vilka som rekommenderas vaccin.

Vaccination mot covid-19

Vaccin är det säkraste sättet att skydda sig om man har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan