Se upp för bedrägeriförsök

Region Östergötland skulle aldrig be dig att logga in med bank-id under ett samtal om vaccination mot covid-19. Den här typen av samtal är alltid försök till bedrägeri. Läs mer om vad du kan tänka på om någon ringer angående vaccination.

COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 - svenska lättläst

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället. Därför är det viktigt att många personer väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du får vaccinet med en spruta i armen.

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. 

Du behöver inte betala för vaccination mot covid-19.

Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig.

Läs en längre version av den här texten.

När kan jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat i vilken ordning olika personer ska erbjudas vaccination. Först vaccineras till exempel personer som bor på särskilda boenden, personer som är över 65 år och personer som arbetar i vården.

Alla personer som är 18 år eller äldre kommer att erbjudas vaccination.

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Vilka personer rekommenderas inte vaccination?

Barn och unga som är 17 år eller yngre rekommenderas inte vaccination. Du som är gravid rekommenderas inte vaccination.

Prata med en läkare om du undrar vad som gäller för dig eller ditt barn.

Prata med en läkare om du tidigare har fått en allergisk reaktion som du behövde söka vård för samma dag. Det kan vara av en vaccination, ett läkemedel eller något du hade ätit.

Så här går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i armen. Du behöver få två sprutor. Du får sprutorna vid olika tillfällen.

Du har ett visst skydd efter första sprutan. En till två veckor efter andra sprutan har du ett bra skydd mot covid-19.

Du har rätt att få information av vårdpersonalen när du vaccinerar dig. Fråga om du undrar något.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller symtom på covid-19.

Hur mår jag efteråt?

Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna.

Det brukar vara lindriga besvär och försvinna inom några dagar.  

Vårdpersonalen ska rapportera biverkningar av vaccinet

Vårdpersonalen rapporterar till myndigheten Läkemedelsverket om de misstänker att vaccinet har gett några biverkningar.

Du kan också själv rapportera om du misstänker att vaccinet har gett biverkningar.

Är vaccinet säkert?

Vaccinet mot covid-19 har kontrollerats på samma noggranna sätt som andra vacciner. Många människor har fått vaccinet och forskare har studerat effekterna.

Forskare från många länder har samarbetat med att utveckla vaccinet. Många länder och företag i hela världen har satsat mycket pengar. Därför har det gått snabbt att utveckla vaccinet.

På sidan Så fungerar vaccin kan du läsa och se filmer om vaccin. 

Fortsätt följa råden för minskad spridning av covid-19

Du ska följa myndigheternas råd även efter att du har fått vaccination.

Det tar en till två veckor efter andra sprutan med vaccin tills du har ett bra skydd. Det finns en liten risk att du får sjukdomen även om du är vaccinerad.

Det finns också en liten risk att du sprider viruset även om du inte är sjuk, till exempel om du har fått det på dina händer.

Det är inte känt hur lång tid vaccinet skyddar.

Till toppen av sidan