OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att skyddet ska bli så bra som möjligt.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns två godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med fler vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. 

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination. 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Rådgör med en läkare innan vaccinationen om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Östergötland

Vaccination mot covid-19 i Region Östergötland

Vaccinationerna mot covid-19 pågår i Region Östergötland.

Region Östergötland planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer.

Så här ser den preliminära vaccinationsplanen ut i Östergötland: 

Fas 1 – startar i januari 

Du som bor på särskilt boende för äldre – pågår

Du erbjuds vaccination på ditt boende. Vaccinationen sker under de första veckorna av 2021.

Du som har hemtjänst – pågår

Du har fått ett brev med information om hur du bokar tid för din vaccination, digitalt eller via telefon. Du kan också boka tid för personer som bor tillsammans med dig. Vaccinationen startade i januari på din vårdcentral.

Du som behöver din vaccination i hemmet kommer att erbjudas detta med start under februari. Du kommer att få information om när du kan vaccinera dig och hur det kommer att gå till.

Du som har hemsjukvård – pågår

Du har fått ett brev med information om hur du bokar tid för din vaccination, digitalt eller via telefon. Du kan också boka tid för personer som bor tillsammans med dig. Vaccinationen startade i januari på din vårdcentral.

Du som behöver din vaccination i hemmet kommer att erbjudas detta med start under februari. Du kommer att få information om när du kan vaccinera dig och hur det kommer att gå till.

Du som arbetar nära personer enligt ovan – pågår

Under fas 1 erbjuds du vaccination om du arbetar inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan. Parallellt med detta vaccineras vårdpersonal som arbetar på sjukhusens pandemiavdelningar, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar.

Vaccinering av dessa personer påbörjas i januari. Du kommer att få information om när du kan vaccinera dig.

Fas 2 – startar under februari

Du som är 70 år eller äldre

De äldsta vaccineras först. Vaccineringen startar i februari på vårdcentraler och vaccinationscentraler.

Du kommer att få ett brev med information om när och hur du bokar din tid, och hur vaccinationen kommer att gå till. 

Du som är 18 år eller äldre, och får insatser enligt LSS

Vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken erbjuds vaccination. Den startar i februari.

Du kan inte boka tid för vaccinering ännu. Du och dina närstående kommer att få information när det är möjligt att boka tid och hur det kommer att gå till.

Du som arbetar nära patienter och omsorgstagare samt inom hälso- och sjukvård

Under fas 2 vaccineras även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare, inklusive LSS. Vaccineringen startar i februari på vaccinationscentraler. Vi kommer att informera när du kan göra det och hur det kommer att gå till. Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu.

Undantag

Undantaget är personal som arbetar på sjukhusens pandemiavdelningar, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. För er startar vaccinationen i januari. Läs mer under fas 1. 

Fas 3 – startar mars-april

Du som är 18-69 år och tillhör en riskgrupp

Folkhälsomyndigheten arbetar med att specificera vilka riskgrupperna är. 

Vaccinering startar preliminärt i mars, på vårdcentral och på vaccinationscentraler. Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu. Vi kommer att berätta när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

Fas 4 – startar preliminärt i april

Du som är 18-69 år och inte tillhör en riskgrupp

Vaccineringen påbörjas preliminärt i april och det kommer ske på vårdcentral och vaccinationscentraler.

Du kan inte boka tid för vaccineringen ännu. Vi kommer att berätta när du kan göra det och hur det kommer att gå till.

 

Vaccinationsplatser i Östergötland 

Nu är det klart var vaccinationerna av allmänheten kommer att ske. Läs nyheten om vilka platser det handlar om i Norrköping, Linköping och Motala. 

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du har ett visst skydd redan efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer i så fall inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.  

Biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket

Vårdpersonalen ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. Du kan också själv rapportera in misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

  • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått.
  • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
  • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
  • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan