Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vårdgivare inom vuxenpsykiatrin i Östergötland

Samtalsbehandling i Östergötland vid depression och ångest

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland har avtal med flera privata vårdgivare för samtalsbehandling vid depression eller ångest. Om du redan har en pågående vårdkontakt med den öppna psykiatrin, har du också möjlighet att efter remiss från dem välja någon av dessa leverantörer.

Linköping

Alstra Psykologbyrå

Besöksadress: Snickaregatan 46
Webbplats: Alstra psykologbyrå
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 8 månader

Psykiatripartners

Besöksadress: Sankt Larsgatan 3
Webbplats: Psykiatripartners
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest: 
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 3-6 månader

St Lukas

Besöksadress: Skyttegatan 2
Webbplats: St Lukas Linköping
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Psykodynamisk terapi (PDT)
  • Interpersonell terapi (IPT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 6 månader vid depression och 10-11 månader vid ångest

Norrköping

Liljethörn och Partner

Besöksadress: Skolgatan 33
Webbplats: Liljethörn och Partner
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 7 månader

Optify consultning

Besöksadress: Skolgatan 33
Webbplats: Psykologduon
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 5 månader

Psykiatripartners

Besöksadress: Bråddgatan 9
Webbplats: Psykiatripartners
Inriktning: 

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 3-6 månader

St Lukas

Besöksadress: Wadströmsgatan 12
Webbplats: St Lukas Norrköping
Inriktning: 

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Psykodynamisk terapi (PDT)
  • Interpersonell terapi (IPT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 6 månader vid depression och 10-11 månader vid ångest

Söderköping

Optify consultning

Besöksadress: Mäster Olofsgatan 8
Webbplats: Psykologduon
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest:
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Väntetid: Cirka 5 månader

Att söka psykiatrisk vård i Östergötland

Till toppen av sidan