Vårdgivare inom vuxenpsykiatrin i Östergötland

Samtalsbehandling i Östergötland vid depression och ångest

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland har avtal med flera privata vårdgivare för samtalsbehandling vid depression eller ångest. Om du redan har en pågående vårdkontakt med den öppna psykiatrin, har du också möjlighet att efter remiss från dem välja någon av dessa leverantörer.

Linköping

Alstra Psykologbyrå

Besöksadress: Snickaregatan 46
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Psykiatripartners

Besöksadress: Sankt Larsgatan 3
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Psykologresurs

Besöksadress: Skyttegatan 2
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Interpersonell terapi (IPT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Psykodynamisk terapi (PDT)

St Lukas

Besöksadress: Skyttegatan 2
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Interpersonell terapi (IPT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Tenda Psykoterapi

Besöksadress: Vallmogatan 28
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Norrköping

Liljethörn och Partner

Besöksadress: Skolgatan 33
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Optify consultning

Besöksadress: Skolgatan 33
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Psykiatripartners

Besöksadress: Bråddgatan 9
Inriktning: 

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

St Lukas

Besöksadress: Wadströmsgatan 12
Inriktning: 

 • Samtalsbehandling vid depression – Interpersonell terapi (IPT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Psykodynamisk terapi (PDT)
 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Mjölby

Psykiatripartners

Besöksadress: Sankt Larsgatan 3
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Söderköping

Optify consultning

Besöksadress: Mäster Olofsgatan 8
Inriktning:

 • Samtalsbehandling vid depression – Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Samtalsbehandling vid ångest – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Att söka psykiatrisk vård i Östergötland

Till toppen av sidan