LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad.

Östergötland

Journalen via nätet i Östergötland

Du som är över 16 år och som har fått vård i Region Östergötland kan logga in och läsa information som är skriven i din journal efter den 1 december 2015. Äldre information kan du beställa papperskopia på. På sidan Din journal kan du läsa om hur du beställer papperskopia på journalen. 

Genom att läsa din journal har du möjlighet att vara mer delaktig i din vård och behandling och du kan förbereda dig inför kontakt och besök. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården.

I din journal via nätet kan du bland annat läsa anteckningar som vårdpersonalen gör i samband med dina kontakter, besök och behandlingar. Exempel på annat som du kan läsa är diagnoser, provsvar och remisser. Du kan även läsa vilka läkemedel som finns registrerade i din journal.

Information som inte syns eller som dröjer

Att du inte kan se hela din journal via nätet kan ha flera orsaker. I vissa fall beror det på tekniska begränsningar, i andra fall på beslut som fattats på nationell nivå eller beslut som fattats i Region Östergötland.

Det finns enheter som inte visar information, till exempel gäller det en del privata vårdgivare som Region Östergötland har avtal med. Det finns också en del typer av vård som inte visar information, till exempel gäller det viss psykiatrisk vård, vård i samband med abort, sexuellt överförbara sjukdomar och smittspårning, donation samt assisterad befruktning.

Tänk även på att det kan dröja innan information syns i din journal på nätet. Först ska information skrivas in, kvalitetsgranskas och signeras av den som ansvarar för den. Till exempel har Region Östergötland valt att alltid vänta fjorton dagar med att visa uppgifter som inte är signerade eller vidimerade av vårdpersonal. Detta gäller anteckningar, diagnoser, provsvar och remisser från röntgen. Du kan läsa mer om detta när du loggar in.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Östergötland

Särskilda behov – barn 13-15 år

Om det finns särskilda behov kan du som vårdnadshavare till ett barn som är 13-15 år ansöka om att få tillgång till delar av barnets journal via nätet under en begränsad tid. Prata i så fall med vårdpersonalen. De kan ordna med en ansökan. Det är verksamhetschefen för den aktuella kliniken som fattar beslut.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Östergötland

Om du har förseglat din journal och vill låsa upp den får du kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88.

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem.

Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Jag ser information som inte stämmer i min journal

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Till toppen av sidan