LÄS DIN JOURNAL

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Östergötland

Journalen via nätet i Östergötland

Du som är över 16 år och som har fått vård i Region Östergötland kan logga in och läsa information som är skriven i din journal efter den 1 december 2015. Äldre information kan du beställa papperskopia på. På sidan Din journal kan du läsa om hur du beställer papperskopia på journalen. 

Genom att läsa din journal har du möjlighet att vara mer delaktig i din vård och behandling och du kan förbereda dig inför kontakt och besök. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården.

I din journal via nätet kan du bland annat läsa anteckningar som vårdpersonalen gör i samband med dina kontakter, besök och behandlingar. Exempel på annat som du kan läsa är diagnoser, provsvar och remisser. Du kan även läsa vilka läkemedel som finns registrerade i din journal.

Information som inte syns eller som dröjer

Att du inte kan se hela din journal via nätet kan ha flera orsaker. I vissa fall beror det på tekniska begränsningar, i andra fall på beslut som fattats på nationell nivå eller beslut som fattats i Region Östergötland.

Det finns enheter som inte visar information, till exempel gäller det en del privata vårdgivare som Region Östergötland har avtal med. Det finns också en del typer av vård som inte visar information, till exempel gäller det viss psykiatrisk vård, vård i samband med abort, sexuellt överförbara sjukdomar och smittspårning, donation samt assisterad befruktning.

Tänk även på att det kan dröja innan information syns i din journal på nätet. Först ska information skrivas in, kvalitetsgranskas och signeras av den som ansvarar för den. Till exempel har Region Östergötland valt att alltid vänta fjorton dagar med att visa uppgifter som inte är signerade eller vidimerade av vårdpersonal. Detta gäller anteckningar, diagnoser, provsvar och remisser från röntgen. Du kan läsa mer om detta när du loggar in.

Till toppen av sidan