Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Östergötland

Journalen via nätet i Östergötland

Du som är över 16 år och som har fått vård i Region Östergötland kan logga in och ta del av journalanteckningar från

  • vårdmöten som gjorts från den 1 december 2015 och framåt
  • samtal med telefonrådgivningen 1177 från den 10 juni 2021 och framåt

Äldre information från vårdmöten och samtal med 1177 på telefon kan du beställa papperskopia på. På sidan Din journal läser du om hur du beställer papperskopia.  

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

  • Anteckningar som vårdpersonalen gör i samband med dina kontakter, besök och behandlingar
  • Diagnoser, provsvar och remisser
  • Vilka läkemedel som finns registrerade i din journal

Läs din journal via nätet

Genom att läsa din journal har du möjlighet att vara mer delaktig i din vård och behandling, och du kan förbereda dig inför kontakt och besök. Det är också en bra möjlighet att i efterhand läsa om något som hände eller sades vid ett besök eller en kontakt med vården.

Du behöver ha e-legitimation, som bank-id, för att logga i 1177 Vårdguidens e-tjänster och läsa din journal. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Logga in och ta del av din journal

Information som inte syns eller som dröjer

Att du inte kan se hela din journal via nätet kan ha flera orsaker:

  • Tekniska begränsningar
  • Beslut som fattats på nationell nivå och i Region Östergötland
  •  Information från en del privata vårdgivare som har annat journalsystem än Region Östergötland
  • Viss typer av vård visar inte information, till exempel gäller det viss psykiatrisk vård, vård i samband med abort, sexuellt överförbara sjukdomar och smittspårning, donation samt assisterad befruktning.

Tänk även på att det kan dröja innan information syns i din journal på nätet. Först ska information skrivas in, kvalitetsgranskas och signeras av den som ansvarar för den. Du kan läsa mer om detta när du loggar in. 

Till toppen av sidan