Du som är under 21 år får vissa preventivmedel gratis. Är du under 26 år betalar du högst 100 kronor per år för samma preventivmedel. Subventionen gäller endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Vänd dig till din barnmorska för information om vilka preventivmedel som ingår.