Vårdcentralen Tannefors, Linköping

Nya Tanneforsvägen 43 C, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-105 96 70
Öppet idag
 • 08:00 - 12:00Vårdcentralen
 • 08:00 - 12:00Laboratoriet
 • 13:00 - 16:00Laboratoriet
 • 13:00 - 17:00Vårdcentralen
Telefontid idag
 • 07:30 - 16:30

Fler tider och telefonnummer

Telefontider
 • Mån - Fre07:30 - 16:30
Öppettider
 • Mån - Fre08:00 - 12:00 Vårdcentralen
 • Mån - Fre08:00 - 12:00 Laboratoriet
 • Mån - Fre13:00 - 16:00 Laboratoriet
 • Mån - Fre13:00 - 17:00 Vårdcentralen

Besöksadress:
Nya Tanneforsvägen 43 C, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Vårdcentralen Tannefors, Nya Tanneforsvägen 43 C, 581 91 Linköping

Publicerad: 2023-01-01

Under perioden 1 januari 2023 till och med 10 december 2023 går det inte att lista sig på Vårdcentralen Tannefors. Det gäller dig som idag tillhör en vårdcentral i Östergötland.

Läs mer om listningsstoppet

Vårdcentralen Tannefors betjänar cirka 13 600 invånare i innerstad och landsbygd med flera barnrika områden. Verksamheten består av ett flertal specialistmottagningar. Målsättningen är att erbjuda trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens och ett bra bemötande. I närheten av vårdcentralen finns tillgång till apotek och goda bussförbindelser.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till Vårdcentralen Tannefors. Vid ankomsten anmäler du dig i receptionen. Kom gärna 15 minuter innan bokad tid då det kan vara kö till receptionen. Återbud lämnas på telefon 010-105 96 70.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

 • Mottagning för patienter med astma/KOL

  Susanne Edwardsson, distriktssjuksköterska
  Tilda Angelöv, sjuksköterska

  För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70

 • Till mottagningen

  Här finner du även Familjecentralen.

 • Distriktssköterska eller undersköterska kontrollerar ditt blodtryck, ofta i samband med nyinsättning av blodtrycksmedicin eller vid förändringar i medicineringen.

  Du har även möjlighet att kostnadsfritt kontrollera ditt blodtryck i vårt hälsorum på plan 2 under vårdcentralens ordinarie öppettider.

  På måndagar och torsdagar mellan klockan 10:00 - 11:30 så finns personal tillgänglig och är behjälplig vid blodtrycksmätning vid behov.

 • Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning.

  Diabetessköterskor:
  Camilla Brandstedt
  Pernilla Torberntsson 
  Karolina Starkenberg

  För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

 • Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid till exempel diabetes, höga blodfetter, känslig mage (IBS), laktosintolerans, undernäring och övervikt.

  Dietist: Helena Järnåsen

  Telefontid: Torsdagar och fredagar kl 07:30-  07:50

  Telefonnummer: 010-103 55 93

 • Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med lättare åkommor som såromläggning, injektioner, rådgivning med mera.

  Distriktsjuksköterskor:
  Susanne Edwardsson
  Ingela Lundberg
  Pernilla Torberntsson
  Sandra Lundmark
  Emelie Eriksson

  För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

 • Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med urinläckage, även utredning och remiss inför eventuell operation.

  Ingela Lundberg, distriktssjuksköterska
  Sandra Lundmark, distriktssjuksköterska

  För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

 • Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sköterska på telefonnummer 010-105 96 70.

  Följande läkare arbetar på Tannefors Vårdcentral:

  Distriktsläkare:

  Eirini Liagka
  Gudrun Tillander
  Snezana Omeragic
  Vesna Jovanovic
  Sabina Hegic
  Charlotte Wasteson
  Morris Mousa
  Manosh Mansoub Basiri

  ST-läkare:

  Patrik Ljungberg
  Sara Kaufmann
  Maria Berge
  Mikaela Roginski

  Utöver dessa tjänstgör även underläkare och AT-läkare på vårdcentralen.

 • Fotvård vid vårdcentralen är huvudsakligen för diabetiker efter remiss från läkare eller diabetessjuksköterska.

  Malin Danielsson, fotvårdsterapeut

  Telefontid: Tordagar och fredagar kl 08:00 - 08:30

  Telefonnummer: 010-103 55 47

 • Välkommen till oss för provtagning måndag-fredag klockan 8.00-16.00. Lunchstängt mellan 12:00-13:00.

  För att ta prov behöver en läkare eller sjuksköterska ha ordinerat provet. Vi har drop-in men du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan "Provtagning - ordinerade prover på lab" så ser du vilka tider du kan välja på.

  Inför provtagning:

  • Ta med giltig legitimation.
  • Anmäl dig i vårdcentralens reception.
  • Sitt ner och vila cirka 15 minuter innan du ska ta provet. Detta för att ditt provtagningsresultat ska bli så rättvisande som möjligt.

  För fasteprover, till exempel blodsocker och blodfetter, gäller följande:

  • Du ska vara fastande minst 10 timmar inför provtagningen, till exempel från klockan 22.00 till klockan 8.00.
  • Du får inte äta, dricka, röka, snusa eller tugga tuggummi inom denna tid.
  • Eventuella mediciner kan du ta tillsammans med ett halvt glas vatten på morgonen.

  För prov för läkemedelsanalys, exempelvis Levaxin, gäller följande:

  • Provet ska tas före du tar morgondosen.

  För urinprov gäller följande:

  • Det bästa är om du lämnar morgonurin.
  • Urinprov ska förvaras i kylskåp och lämnas in på laboratoriet inom 4 timmar.
  • Använd bara de godkända provtagningskärlen för urinprov som finns att få hos oss på vårdcentralen. Välkommen att hämta i receptionen eller hos oss på provtagningen.
  • Urinprov som ska skickas på odling måste vara på laboratoriet senast klockan 11.30.

  Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

 • För receptförnyelse ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70 eller använd e-tjänsten Förnya recept. 

 • Öppettider: Vardagar kl 08.00-17.00, lunchstängt 12:00-13:00

  Anmäl dig i receptionen när du kommer till vårdcentralen för besök, provtagning etc. Vi ser helst att du betalar med betalkort, men även kontant betalning är möjlig. Tänk på att ta med legitimation. Här hämtar du även pappersrecept, intyg och blodtrycksmätare.

 • Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

  Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

  Maria Haavisto - Rehabkoordinator
  Telefonnummer: 010-105 96 70

 • Individuell rådgivning och hjälp med tobaksavvänjning.

  Susanne Edwardsson, distriktssjuksköterska
  Tilda Angelöv, sjuksköterska

  För kontakt ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

 • På Tannefors Vårdcentral inleder vi med ett eller flera bedömningssamtal vid psykisk ohälsa som syftar till att ringa in ditt problem och hur det kan hanteras för ökat psykiskt välmående. Ibland leder dessa inledande samtal till att du på egen hand förmår genomföra de förändringar som behövs för att lindra de psykiska symtomen som du besväras av. Då och då leder de samtalen fram till att du är i behov av samtalsbehandling som erbjuds på annan plats och ibland kommer vi fram till att behandling bäst hanteras hos oss på vårdcentralen.

  Vi erbjuder:

  • Föreläsning vid stress
  • Stressens fysiska och psykiska yttringar, stressfaktorer, stresstolerans/sårbarhet, balans i tillvaron, egenvård, behandling.
  • Föreläsning om PTSD
  • Psykologisk traumatisering; orsaker, symtom, samsjuklighet, behandling.
  Gruppbehandling med inriktning stress

  I vår gruppbehandling med inriktning mot stress utgår vi från olika teman, bland annat; stressens fysiska och psykiska yttringar, stresstolerans/sårbarhet, andnings och avspänningsövningar, vårt nätverk/relationer, livskompassen, tidsplanering/energibalansering, olika typer av trötthet/återhämtningsaktiviteter, situationsanalys, våra affekter/känslor, sambandet mellan affektsystem och anknytningsbeteende, självbild/självkänsla, självmedkänsla och vidmakthållandeplan. Efter att patienten i den inledande kartläggningsfasen inom denna behandlingsform fått syn på utlöande och vidmakthållande faktorer av stressen och börjar jobba mot förändring lättar ofta symtomen med en ökad psykisk hälsa som följd.

  Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling. 

  Gruppbehandling med inriktning depression

  Denna gruppbehandling utgår från IPT- interpersonell psykoterapi en evidensbaserad terapiform, rekommenderad av Socialstyrelsen för depression. IPT för depression är en manualbaserad och tidsbegränsad korttidsterapi. IPT utgår från att relationer påverkar den psykiska hälsan och tvärt om, alltså att psykisk ohälsa påverkar relationer. Fokus är mänskliga relationer, de förluster, förändringar och konflikter som dessa innehåller. Behandlingsmålet är att lindra patientens symtom, lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan sammankopplas till starten och vidmakthållandet av patientens nuvarande symtom.
  Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

  Gruppbehandling med inriktning affekter och mentalisering

  Att tänka, känna och reflektera kring sina egna och andras känslor är en förmåga som de flesta människor utvecklar under sina fem första levnadsår. Det handlar alltså om att förstå både sin egen och andras inre värld; vad det är som får mig att agera och reagera som jag gör och vad det är som får andra att agera och reagera som de gör. Det kallas för att mentalisera. Vid sviktande mentalisering överväldigas vi av känslor och får svårt att tänka klart. Vilket i sin tur kan leda till ökad stress, ångest och depression.
  På Tannefors vårdcentral lär vi människor att reflektera och mentalisera kring egna och andras känslor i grupp. I takt med att den förmågan ökar, lindras ofta de psykiska symtomen.
  Du som gruppmedlem skriver ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

  Gruppbehandling med inriktning ångest

  Gruppbehandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptansbaserad terapi (ACT), relationell psykoterapi (BRT) och compassionfokuserad terapi (CFT). Det är behandlingsmetoder med god evidens av behandlingsutfall för en ångestproblematik. Gruppbehandlingen är till för dig som lider av ångest, oro, hälsoångest, paniksyndrom, social fobi, specifika fobier eller generaliserat ångestsyndrom. Under behandlingen kommer du få information om ångest, kartlägga din egen ångest och lära dig olika strategier för ångesthantering. Under behandlingen arbetar du även med att få en mer fungerande vardag gällande jobb, relationer, självbild och fritid. Du kommer att lära känna dig själv genom att ta hjälp av andra med en liknande problematik. I början av behandlingen skriver du upp ett mål med gruppbehandlingen, vilket följs upp under gruppbehandlingens gång och vid det enskilda uppföljningssamtalet efter avslutad gruppbehandling.

  IKBT, kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet

  Du som är intresserad av KBT via nätet kan logga in här för att läsa mer och anmäla ditt intresse: Läs mer om KBT på nätet.

  Enskild behandling - psykoterapi

  Inom denna behandlingsform utgår vi från flera evidensbaserade psykoterapimetoder som Socialstyrelsen rekommenderar. Läs mer om de nationella riktlinjerna här. Valet av behandlingsmetod grundar sig på diagnos, dina individuella behov, förutsättningar och önskemål, med målet att du ska tillfriskna samt återfå en god funktionsnivå. De behandlingar som rekommenderas och som vi erbjuder på Tannefors vårdcentral är:

  IPT interpersonell psykoterapi
  KBT kognitiv beteendeterapi
  PDT psykodynamisk/relationell psykoterapi

  När du är sjukskriven samarbetar vi med din läkare och rehabkoordinator. Vid behov deltar vi på avstämningsmöten med Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedling samt Socialtjänsten. 

  Kontakt via TeleQ på telefonnummer 010-105 96 70

  Disa Stevrin - Leg. psykolog

  Inez Borgenback - Socionom, kurator

  Lena Abrahamsson - Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator 

  Gunilla Eriksson - Beteendevetare, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, IPT terapeut ackrediterad på nivå C

  Cecilia Åkeborg - Kurator

  Åsa Marcusson - Socionomstudent

 • Mottagningen riktar sig främst till män med erektil dysfunktion samt de konsekvenser detta kan leta till i en parrelation. 

  Sexualrådgivare: Helena Järnåsen

  Telefontid: Torsdagar och fredagar kl 07.30-07.50

  Telefonnummer: 010-103 55 93

  Övrig tid kan du ringa till vårdcentralen på 010-105 96 70

 • Två-tre månader efter att barn har fått behandling för en dubbelsidig öroninflammation eller perforerad trumhinna bör man kontrollera att infektionen har läkt ut, då det annars kan få effekter på barnets hörsel och talutveckling. Denna undersökning, så kallad tympanometri, görs med en enkel apparat som kontrollerar trumhinnans rörlighet. Undersökningen är smärtfri och tar bara några minuter. Barnet ska inte ha varit förkylt veckan innan undersökningen.

  Du bokar tid till tympanometrimottagningen via e-tjänsten Boka tid direkt.

 • Undersköterskor:

  Emina Delic
  Ing-Marie Andersson
  Marie Hjertenstein
  Rose-Marie Andersson 
  Lena Samuelsson
  Ann Lundberg

  Telefontid: Ingen särskild. Lämna meddelande på telefonsvararen för att bli uppringd.
  Telefonnummer: 010-103 55 39

 • För vaccination mot HPV och livmoderhalscancer ring telefonrådgivningen på 010-105 96 70.

  Samtyckesblankett HPV för utskrift

  För rådgivning och vaccination inför utlandsresa och vaccinering mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) - kontakta Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset. 

 • Till äldrevårdsmottagningen kallas du som är 75 år eller äldre och som behöver extra hjälp och stöd. Du erbjuds en särskild utformad vård som ska ge trygghet och förbättrad hälsa. Under ett besök här får du träffa en sjuksköterska. Vid besöket får du möjlighet att diskutera och reflektera över din hälsa och hur du kan hantera eventuella hälsoproblem. Sjuksköterskan kommer också göra några enklare undersökningar, till exempel kontrollera ditt blodtryck och gå igenom dina läkemedel. Detta kommer sedan att ligga till grund för en gemensam planering av din fortsatta vård.

  Mathilda Ringertz, sjuksköterska
  Cristian Jonsson, sjuksköterska

  Kontakta oss via vårdcentralens rådgivningssjuksköterska på vardagar klockan 08:00-17:00, telefonnummer 010-105 96 70, eller fråga i samband med ditt nästa vårdbesök på vårdcentralen. 

 • Lättakut - Du kan boka tid till vår lättakutmottagning om du har ett nytillkommet kroppsligt besvär. Om du haft besvär längre än 14 dagar ska du istället ringa till 010 - 105 96 70 för rådgivning.  Ange personnummer för personen tiden gäller. Notera att Freja Bank-ID krävs för barn över 13 år. OBS! Du ska inte boka tid hit om du har psykiska besvär. 

  Här arbetar sjuksköterskor och läkare. Vid besöket får du träffa en av oss för en första bedömning.
  För tidsbokning ring vårdcentralens rådgivningssköterskor via telefon 010-105 96 70. 

  Du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan
  "Tid till lättakutteamet" så ser du vilka tider du kan välja på.

Remisskrav

Nej

Parkeringstillstånd till vårdcentralens parkering på Vetegatan erhålls på anslagstavla i entrén alternativt i receptionen.

Återbud kan lämnas dygnet runt på 010-105 96 70.

Endast tidsbokade besök om inte annat anges.

Till toppen av sidan