Tolkcentralen, Region Östergötland

Badhusgatan 8, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag09.00–11.00
Måndag13.00–15.00
Tisdag09.00–11.00
Tisdag13.00–15.00
Onsdag09.00–11.00
Onsdag13.00–15.00
Torsdag09.00–11.00
Torsdag13.00–15.00
Fredag13.00–15.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–12.00
Måndag12.30–16.00
Tisdag08.00–12.00
Tisdag12.30–16.00
Onsdag08.00–12.00
Onsdag12.30–16.00
Torsdag08.00–12.00
Torsdag12.30–16.00
Fredag08.00–12.00
Fredag12.30–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Badhusgatan 8, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Öron- näsa- halskliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Publicerad: 2024-01-31

Från och med den 1 februari 2024 har vi en ny bildtelefonadress: 

tolkcentralen.ostergotland@ectalk.se 

Vi tillhandahåller tolkservice för dig som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet samt för dig med röst-, tal- och språksvårigheter. Vi vänder oss även till dig som kommer i kontakt med ovanstående grupper.


Vi erbjuder följande tolkmetoder:

- Teckenspråkstolkning

- Dövblindtolkning

- Skrivtolkning

- TSS (Tecken som stöd)

- Tydligt tal

- Tal-, läs- och skrivstöd (Taltjänst)


Tolkcentralen har ett dövteam som finns till för dig som är döv eller dövblind. Läs mer om oss under Vårt utbud.

Driftsform: Region

Här kan du läsa om tolkcentralens tjänster och hur du kommer i kontakt med oss.
Ladda gärna ner våra broschyrer.

 • Taltjänst

  Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.
  Vi erbjuder:
  • Talstöd: Vi repeterar exakt det som sägs eller förtydligar där det behövs. Vi kan även anpassa språket och ge minnesstöd i syfte att underlätta kommunikationen. Talstöd kan ges till exempel vid möten och läkarbesök.
  • Telefonstöd: Vi repeterar och förtydligar det som sägs med hjälp av trepartssamtal eller högtalartelefon.
  • Läs- och skrivstöd: Vi hjälper till att läsa och skriva brev, e-post, fylla i blanketter eller anteckna vid möten.

  Teckenspråkstolkning
  En teckenspråkstolk översätter det som sägs till teckenspråk och det som tecknas till talad svenska. Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk. Det har sin egen grammatik och sina egna språkregler. Teckenspråk utförs med händerna och kroppen samt med ansiktsuttryck i form av mimik.

  Skrivtolkning
  Skrivtolkning är den vanligaste tolkmetoden för personer som har blivit döva i vuxen ålder, men det kan användas av alla som har en hörselnedsättning eller dövhet. Med hjälp av dator och externt tangentbord förmedlar tolken vad som sägs och texten går att läsa på en skärm. Tolken använder ett speciellt tolkprogram där ingenting som skrivs sparas. Tolken ansvarar för att ta med och anpassa utrustningen i form av dator, extra skärm och dylikt utifrån uppdragets art.

  Dövblindtolkning

  Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning kan använda dövblindtolk. Tolken använder flera metoder för att möta tolkanvändarens behov. Det kan till exempel vara avståndstolkning, tydligt tal, taktilt teckenspråk och bokstavering i handen. När en person med dövblindhet använder skrivtolkning anpassas textens färg och storlek utifrån tolkanvändarens specifika behov.

  TSS-tolkning
  TSS står för tecken som stöd för tal. i TSS används tecken från det svenska teckenspråket för att förtydliga och underlätta avläsningen av tal. Tolkanvändaren tittar på tolken som tecknar och läser samtidigt på hens läppar.

  Här kan du ladda ner våra broschyrer om taltjänst och skrivtolkning.

 • Här kan du beställa tolk från tolkcentralen

  Obs! Ring vid beställning som ska utföras samma dag eller förmiddag nästkommande dag.

  Webbformulär för tolkbokning

  E-post: tolkcentralen@regionostergotland.se

  Telefon: 010-105 99 59

  Bildtelefon: tolkcentralen.ostergotland@ectalk.se

  För akut beställning dagtid, ring: 070-571 64 84

  För akut beställning av TECKENSPRÅKSTOLK efter kl.16 samt helg: 010-105 99 59 

   När du beställer tolk vill vi veta:
  • Ditt namn och telefonnummer
  • Datum och tid när tolkuppdraget ska börja och sluta
  • Plats och adress
  • Tolkmetod
  • Vad tolkningen gäller
  • Finns det program, manus, kursmaterial etc?
  • Särskilda önskemål

  Avboka tolk
  Avboka tolken om behovet upphör. Tolken kan behövas på annan plats.

  Obs! Ring vid beställning som ska utföras samma dag eller förmiddag nästkommande dag.

  Webbformulär för avbokning

  E-post: tolkcentralen@regionostergotland.se

  Telefon: 010-105 99 59

  Bildtelefon: tolkcentralen.ostergotland@t-meeting.se

 • Dövteamet är ett resursteam i samverkan mellan Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Dövteamet ger råd och stöd i syfte att förebygga och minska de svårigheter som dövheten kan medföra i livet. Alla insatser utgår från klientens egen situation, behov och önskemål.

  Öppen mottagning Norrköping
  Måndag jämna veckor klockan 14-16
  Plats: Strömbackens Träffpunkt, Linköpingsvägen 16

  Mottagning Linköping
  Onsdagar
  Kontakta Thomas, se kontaktuppgifter nedan

  Här kan du nå oss:

  Stödpedagoger, Region Östergötland
  Annika Wiklund
  Mobil: 073-074 20 68
  E-post: annika.wiklund@regionostergotland.se
  Bildtelefon: annnika.dovteam.ostergotland@ectalk.se

  Stödassistent, Norrköpings Kommun
  Lars Andersson
  Mobil: 073- 020 15 34
  E-post: lars.andersson@norrkoping.se
  Taltelefon: 011-15 60 52
  Bildtelefon: dovteam.norrkoping@t-meeting.se

  Stödpedagog, Linköpings kommun
  Thomas Persson
  Mobil: 070-910 15 71
  E-post: thomas.c.persson@linkoping.se
  Bildtelefon: dovteam.linkoping@t-meeting.se

 • Vissa typer av tolkningar kan med fördel utföras på distans. Då sitter tolken i en studio på tolkcentralen medan tolkanvändaren befinner sig på en annan plats. Tolkanvändaren har tolkningen framför sig på en dator eller surfplatta och tolkningen delas via Zoom eller Skype eller via en länk från tolkprogrammet.

  En förutsättning för att tolkning på distans ska fungera bra är ett välfungerande ljud. Vid teckenspråkstolkning är det även viktigt med bra bild så att tolk och tolkanvändare kan avläsa varandra.

  När samordningen får en tolkbeställning undersöker vi alltid om det är lämpligt att utföra den på distans. Det är flera olika faktorer som avgör beslutet, bland annat typ av tolkuppdrag, antal deltagare och tillgång till tolkar. Vi tar självklart också hänsyn till vad tolkanvändare och beställare själv önskar.

  Är du nyfiken på distanstolkning men osäker på om det är rätt för dig? Hör gärna av dig till vår samordning för att få veta mer.

 • Tolkcentralen arbetar mycket med att sprida information om vår verksamhet samt om våra tolkanvändare och klienter och deras behov. Vi anpassar informationen utifrån den aktuella målgruppen. Vill du att vi besöker din arbetsplats eller förening? Eller har du varit någonstans där du tycker att det skulle vara bra att vi informerade? Då är du välkommen att kontakta oss.

  Nedan kan du ladda ner våra broschyrer om tolkcentralens verksamhet.

  Här kan du besöka tolkcentralens sida på facebook.

Till toppen av sidan