Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Telefonnummer
010-103 00 00

Fler tider och telefonnummer

Län, kommun:
Östergötlands län, Norrköping
Postadress:
Ortopediska kliniken, Vrinnevisjukhuset, 601 82 Norrköping

Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av CKOC, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård inom Region Östergötland.


Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset bedriver en fullvärdig akutverksamhet och har en bred elektiv verksamhet, inkluderande höft- och knäproteskirurgi. Kliniken har även ett handkirurgiskt uppdrag för östra länsdelen.


I uppdraget ligger även att bedriva forskning och utbildning. Ortopediska kliniken består av en vårdavdelning med 26 vårdplatser, öppenvårdsmottagning och rehabenhet. På vårdavdelningen finns en klinisk undervisningsavdeledning, KUA, där studenter med hjälp av handledare bildar ett vårdlag.


För att klara vårt uppdrag har vi patienten i fokus och målet att genomföra uppdraget med kvalitet, hög kompetens, patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Välkommen till ortopediska kliniken i Norrköping!

Klicka på länken till ortopedmottagningen för att nå våra e-tjänster.

  • På Ortopedkliniken i Norrköping finns en kurator på deltid. Patienter som behandlas på ortopeden kan erbjudas kontakt med kuratorn vid såväl slutenvårdsvistelse som vid öppenvårdsbesök. Även anhöriga kan erbjudas stöd av kuratorn.

    När man blir sjuk, drabbas av olycka eller genomgår någon annan svår händelse i livet påverkas hela livssituationen. Detta inverkar på det psykiska välbefinnandet, på relationer, på arbete och ekonomi. I dessa situationer kan man få stöd av kuratorn på olika sätt; samtal under en begränsad tid kan vara en hjälp för att orka med en svår situation och för att klara av att gå vidare. I samtal kan man aktivt bearbeta kris- och sorgereaktioner. Kuratorn kan dessutom bistå med viss information och vägledning om samhällets stöd- och servicemöjligheter.

    Om en patient eller närstående önskar tala med kuratorn kan han/hon ta kontakt antingen via personal på ortopeden eller genom att själv ringa på tel: 010-104 34 29. Det går även bra att lämna ett meddelande på röstbrevlådan.

     

  • För att du som patient ska få en god och säker vård arbetar vi på ortopediska kliniken mycket med patientsäkerhet ur olika perspektiv. Vi gör kontinuerligt riskanalyser för att undvika att skador inträffar. Skulle ändå skadan vara framme gör vi en händelseanalys där vi tar reda på orsaken till varför skadan hände och sätter in åtgärder för att den inte ska upprepas. Vi arbetar också med nationella kvalitetsregister.

Till toppen av sidan