Problem med aviseringar om provsvar för covid-19.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu upplever många problem med aviseringar om provsvar via SMS och e-post kopplat till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Felsökning pågår. Du kan se provsvaret genom att gå till startsidan för de inloggade e-tjänsterna. Under rubriken Egenprovtagning välj Beställ provtagning och se svar.

Bildundersökningar och röntgen

Skelettröntgen

En skelettröntgen kan visa om du har några förändringar i skelettet som beror på en sjukdom eller skada. Skelettröntgen går fort och gör inte ont. När ett barn ska undersökas kan du som närstående vara med.

Person som får sin armbåge röntgen av en röntgensjuksköterska.Fotografi.
En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar.

Du behöver få en remiss för att få skelettet undersökt med röntgen. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus. 

Här kan du läsa mer om skelettmognadsbedömning som görs om ett barn växer väldigt långsamt eller snabbt. Undersökningen används även ibland för att uppskatta ett barns ålder. 

Här hittar du mer allmän information om röntgen av barn.

Till toppen av sidan