Bildundersökningar och röntgen

Är det farligt att röntgas?

Fråga

Är det farligt att röntgas? Kan det orsaka cancer?

Svar

Risken med röntgenundersökningar är mycket liten. Röntgen är visserligen en typ av strålning som kan skada cellerna. Det kan göra att cancer uppstår efter många år eller årtionden. Men det är sällsynt. Det kan vara mer riskabelt att avstå från en röntgenundersökning som en läkare bedömer är nödvändig. En röntgenundersökning görs bara om nyttan är större än risken för dig som patient. Det gäller oavsett hur många gånger du behöver röntgas.

Cancer har sällan en enda orsak. Ofta kan ärftlighet, övervikt eller vanor som rökning ha större betydelse än strålning för risken att få cancer.

Här är saker som kan vara bra att känna till om du funderar över en röntgenundersökning:

  • En röntgenundersökning bidrar till att läkaren kan ställa en diagnos eller följa hur en behandling fungerar.
  • Det är noga reglerat när en röntgenundersökning ska göras och när den inte ska göras.
  • Undersökningen anpassas efter dina förutsättningar så att stråldosen blir så låg som möjligt.
  • Du har ingen strålning kvar i kroppen efter undersökningen, den försvinner genast.
  • Strålningen från en röntgenundersökning är bara en liten del av all den strålning som vi utsätts för hela tiden. Det är till exempel strålning från rymden, från marken och från ämnen i oss själva.

Olika röntgenundersökningar ger olika mycket strålning. Större doser används vid datortomografi än vid till exempel lungröntgen eller tandröntgen.

Prata med läkaren, fråga om du undrar något om undersökningen.

Ibland går det att bli undersökt på ett annat sätt än med röntgen.

Att röntgas om du är gravid

En röntgenundersökning är riskfri för ett foster om det inte är livmodern som behöver röntgas. Berätta ändå för personalen om du är gravid eller tror att du är gravid, oavsett vilken kroppsdel som ska röntgas.

Här är exempel på hur undersökningen kan anpassas, om det behövs.

  • Undersökningen görs med andra metoder än röntgen.                  
  • Bilderna tas på ett sätt så att stråldosen till fostret minimeras.
  • Undersökningen kan ibland vänta tills barnet har fötts.

Fostret kan utsättas för strålning om du röntgas över eller nära livmodern. Det ökar risken för att barnet ska få cancer senare i livet. Men den risken är mycket liten.

Att röntgas om du ammar

Stråldosen från en röntgenundersökning påverkar inte bröstmjölken.

Barn och röntgen

Risken för cancer på grund av strålning är lite högre för barn jämfört med vuxna. Barn växer och är därför känsligare för strålning. Dessutom tar det ofta många år för cancer att uppstå, om orsaken är strålning. Risken är därför högre för yngre personer än för personer som redan har levt större delen av sina liv.

Personalen anpassar undersökningen efter varje barn och ser till att stråldosen blir så låg som möjligt. Här kan du läsa mer om röntgen av barn.

Till toppen av sidan