Olika sätt att föda barn

Föda tvillingar

Ungefär hälften av alla tvillingar föds vaginalt och hälften föds med kejsarsnitt. Det är vanligt att tvillingar föds tidigare än det beräknade förlossningsdatumet. När du föder tvillingar är det mycket som liknar att föda ett barn. Det blir inte dubbelt så mycket jobb eller smärta bara för att det är två barn.

Tvillingar föds ofta för tidigt

Att tvillingar föds tidigare kan ha olika orsaker. En orsak är brist på utrymme. Det är trångt i livmodern och kroppen kan därför starta förlossningen före utsatt tid.

Läkaren kan behöva sätta igång förlossningen om den ena tvillingen inte växer lika mycket som den andra. Det kan också finnas andra orsaker till att förlossningen behöver startas i förtid.

För tidigt födda barn kan behöva vara på en neonatalavdelning den första tiden. Det är en avdelning där barnen kan få extra mycket hjälp.

Förberedelser

Det går lika bra att föda tvillingar vaginalt, som att föda ett barn.

Ibland kan läkarna rekommendera kejsarsnitt. Det kan till exempel vara om tvillingarna uppskattas väga under 1700 gram. Det kan också vara om den första tvillingen ligger med stjärten neråt i livmodern i så kallad sätesbjudning.

Det är vanligare att tvillingar som föds mycket för tidigt föds med kejsarsnitt.

Läkaren gör en ultraljudsundersökning och diskuterar med dig som är gravid. Sedan kommer hen fram till vilket förlossningssätt som passar bäst i ditt fall. Du kan själv vara med och påverka.

Så går en vaginal tvillingförlossning till

Det brukar inte vara så stor skillnad mellan att föda tvillingar och att föda ett barn genom slidan. Den första tvillingen har vidgat livmodertappen och förlossningskanalen. Därför brukar det gå lättare när den andra tvillingen ska födas.

Personal i rummet

Vid en tvillingförlossning brukar flera barnmorskor och läkare vara med. Oftast är det en barnmorska som är med under början av förlossningen. När det är dags för barnen att komma, kan en till barnmorska hjälpa till. Ofta är det också två läkare och en undersköterska på plats.

Så övervakas barnen

Det är vanligt att en ultraljudsapparat finns i förlossningsrummet. Med den kan personalen kontrollera hur tvillingarna ligger inne i livmodern.

Barnen övervakas också med CTG. Två bälten med CTG-dosor sätts runt magen på dig som är gravid. CTG mäter barnens hjärtljud och även frekvensen av dina värkar.

När vattnet har gått kan personalen sätta en skalpelektrod på huvudet på den första tvillingen, alltså den som ligger först i förlossningskanalen. Skalpelektroden registrerar barnets hjärtljud. 

Ibland behövs extra dropp

Du som är gravid kan få ett dropp i armen om värkarna behöver bli starkare. I droppet finns ett ämne som heter oxytocin. Ämnet gör så att dina egna förlossningsvärkar blir starkare.

Ibland blir värkarna glesare när den andra tvillingen ska födas fram. Då är det också vanligt att du får värkförstärkande dropp.

Läkaren styr ner barn nummer två

När den första tvillingen har fötts kontrollerar läkaren hur den andra tvillingen ligger i livmodern. Hen använder ultraljud för att undersöka tvillingens läge. Livmodern har från början rymt två foster, och det blir plötsligt gott om plats. Då kan den andra tvillingen lägga sig på tvären.

Läkaren håller runt magen på dig som föder för att den andra tvillingen ska ligga i en bra position. När vattnet för den andra tvillingen har gått och hen ligger i huvudläge i bäckenet kan läkaren släppa taget om magen. Förlossningen av tvilling nummer två kan börja.

Medan den andra tvillingen föds håller en barnmorska den första tvillingen. Även du som är blivande medförälder få hålla tvillingen om det går.

Den andra tvillingen brukar komma lätt

Att föda andra tvillingen brukar gå både fortare och lättare. Du behöver inte göra om hela jobbet.

Under tiden mellan det att tvillingarna föds brukar livmodern göra en paus i värkarbetet för att vila. Tiden varierar från fem minuter till upp emot en timme. Personalen har hela tiden koll på hur tvillingen i magen mår.

När värkarna återkommer går det oftast fortare att föda det andra barnet.

Det händer att tvilling nummer två ligger med stjärten neråt i så kallad sätesbjudning. Det brukar gå bra att föda genom slidan ändå.

Att det brukar gå lättare med den andra tvillingen beror på att den första tvillingen redan har tänjt ut förlossningskanalen.

Om den andra tvillingen hamnar snett eller mår dåligt

Läkaren hjälpa till att vända tvillingen rätt om tvilling nummer två ligger på tvären. Läkaren klämmer med den ena handen utanpå magen och hjälper till med den andra handen i slidan. Att en tvilling hamnar på tvären är ovanligt.

Ibland föds den första tvillingen genom slidan och den andra tvillingen med kejsarsnitt, men det är ovanligt. Det kan hända till exempel om tvillingen mår dåligt eller om hen ligger på tvären och det inte går att rätta till.

Moderkakan

När båda tvillingarna är ute brukar moderkakan eller moderkakorna lossna och komma ut. 

Så går kejsarsnitt till

Att förlösa två barn med kejsarsnitt går till på samma sätt som ett kejsarsnitt med ett barn. Men när tvillingar föds med kejsarsnitt är det fler personal i operationssalen. Det brukar till exempel vara två barnmorskor. Läkaren lyfter först ut den första tvillingen och lämnar hen till en barnmorska. Sedan lyfter läkaren ut tvilling nummer två som lämnas över till en annan barnmorska.

När barnen är ute lyfter läkaren ut moderkakorna och syr sedan ihop livmodern.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Kejsarsnitt

Ett kejsarsnitt är en slags förlossning. Det är en operation där en läkare gör ett snitt i magen och livmodern och lyfter ut barnet ur magen. Kejsarsnitt kan vara planerade, akuta eller omedelbara. Det beror på hur bråttom det är att få ut barnet. Det finns olika anledningar till att det blir kejsarsnitt.

Smärta under förlossningen

Det gör ont att föda barn. Hur man upplever smärtan är olika. Kroppen är gjord för att hantera smärta. Men det finns olika metoder som kan hjälpa till att lindra smärtan om det behövs.

Besvär efter förlossningen

När du har fött barn händer det mycket i kroppen. Det kan du känna av på olika sätt. Hormoner ändras och muskler och leder belastas på ett nytt sätt. Din kropp börjar ställa om sig efter graviditeten. Här kan du läsa om besvär som du kan få efter att du har fött barn.

Till toppen av sidan