Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Utbildning för blivande föräldrar

Börja här!

Innehållet gäller Östergötland

Välkommen till det här stödmaterialet som riktar sig till dig som ska bli förälder. Kanske ska du få ditt första barn eller så ska familjen snart utökas. Med detta material vill vi samla det som vi tycker är allra viktigast för dig att ta del av. I slutet på varje avsnitt finns det också länkar till extramaterial om du vill läsa mer.

gravidmage

Viktigt nu och viktigt senare

Medan barnet är i magen har många föräldrar frågor kring förlossningen och födandet. Sedan, när barnet är fött, upplever en del föräldrar att de saknar kunskap kring hur livet som förälder kan vara. Det innebär att många föräldrar i efterhand önskar att de hade tänkt och funderat lite mer på tiden efter förlossningen redan under graviditeten för att känna sig bättre förberedda.

Vi kommer givetvis ta upp information om förlossningen i detta material, men vi hoppas att du också ska inspireras att fundera över tiden efter förlossningen. Det är en betydligt längre tid då du eller ni förväntas klara er mer eller mindre på egen hand med det nyfödda barnet. Det är en stor omställning och för många blir det oväntat omvälvande.

Utbildningen är tänkt att vända sig till alla blivande föräldrar oavsett könstillhörighet eller familjekonstellation. Vi hoppas att du ska känna dig inkluderad. 

Utbildningens upplägg

Stödprogrammet för blivande föräldrar innehåller text, bild och filmmaterial. Filmerna är länkade till exempelvis Youtube. När du har sett en film på en annan sida är det bra om du sedan återvänder tillbaka hit. I slutet av varje avsnitt finns även extramaterial som du kan titta på om du vill.

Materialet är uppdelat i tre avsnitt:
1. Graviditet, omställningen att bli förälder och amning
2. Förlossningen
3. Tiden efter förlossningen

Du kan gå igenom varje avsnitt av materialet i vilken ordning du vill och hur många gånger du vill. Dela gärna länken till sidan med flera i din närhet, till exempel blivande far-och morföräldrar eller vänner.

Frågor?

Om du har frågor eller funderingar kring innehållet uppmanar vi dig att skriva ner dem och ta med dem till nästa kontroll hos barnmorskan. Om du deltar i gruppträffar tillsammans med andra föräldrar, så är det bra om du har gått igenom det här materialet innan du går på träffarna. Barnmorskan på Kvinnohälsan kan berätta mer om vad som erbjuds. 

Dina och barnets rättigheter enligt Barnkonventionen

1: a januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, lag i Sverige. Den innehåller 54 artiklar varav 42 är mänskliga rättigheter som gäller alla barn, det vill säga alla människor från det att de föds upp till dess att de fyller 18 år.

För att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda är det viktigt att du som förälder känner till vilka rättigheterna är.

Här är en film på youtube om barnkonventionen  och hur det påverkar dig. Filmen är knappt 3 minuter lång.

I materialet har vi vävt in delar av barnkonventionen som är relevanta för respektive avsnitt. Du kommer också uppmanas att fundera på vad detta kan innebära för dig som förälder genom reflektionsfrågor. 

Enligt barnkonventionen har barn bland annat rätt till hälso- och sjukvård. Det innebär också rätt till vård under och efter förlossning för dig som är gravid. Enligt barnkonventionen är det viktigt att även medföräldrar inkluderas i den vården. Länder som antagit barnkonventionen ska se till att alla grupper i samhället, men särskilt föräldrar, får kunskap om:

  • barnhälsovård
  • näringslära och fördelar med amning
  • hygien och förebyggande av olycksfall
  • föräldrarådgivning och hjälp i frågor som rör familjeplanering

Det innebär bland annat att du som förälder har rätt till det här stödmaterialet för föräldrar.

Unicef - Barnkonventionen kan du läsa alla artiklar i sin helhet.

Gå vidare till Avsnitt 1: Graviditet

Gå vidare till Avsnitt 1: Graviditet

Till toppen av sidan