Vaccinationer

Vaccination mot RS-virus

RS-virus kan ge infektioner i luftvägarna. Ofta känns infektionen som en vanlig förkylning. Vissa personer har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. De rekommenderas vaccin.

Välj region högst upp på sidan för att se om något särskilt gäller där du bor.

Vad är RS-virus?

RS är ett virus som framför allt sprids under vintermånaderna. Viruset orsakar infektioner i luftvägarna. Personer som är äldre eller har vissa sjukdomar har en ökad risk att få en svårare infektion. Yngre barn kan också bli allvarligt sjuka.

Hur sprids viruset?

RS-viruset sprids när någon som är sjuk till exempel hostar, nyser eller andas ut. Du kan smittas om du andas in viruset eller får det på händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller ögonen.

Viruset kan också hamna på olika ytor, till exempel ett handtag. Då kan du få det på händerna och sedan få i dig det.

Virus smittar lättare inomhus.

Vad kan jag göra för att minska risken att få en infektion?

Här är några råd för att minska risken att få en infektion med RS-virus:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan också använda handdesinfektion.
 • Undvik att röra vid ögonen, näsan eller munnen.
 • Undvik nära fysisk kontakt med personer som du vet är sjuka.

Vissa personer rekommenderas vaccin mot RS-virus

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till vissa personer:

 • Du är 75 år eller äldre. 

Du är 60 år eller äldre, och har någon av följande sjukdomar eller besvär:

 • Du har en hjärt-kärlsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har obesitas.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det.

Barn och vaccin

Det finns inget vaccin mot RS-virus som är godkänt för barn.  

Läs mer om RS-infektioner hos barn och hur du kan minska risken för infektionen.

Var och när kan jag vaccinera mig?

Du kan vaccinera dig på vissa privata vaccinationsmottagningar. Du får betala för vaccinet själv.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Vaccinet är nytt. Därför är det oklart om det behövs någon påfyllnadsdos.

Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

Så mår du efteråt

Du kan få ont vid stickstället. Det kan bli ömt och svullet. Du kan också få lite feber, diarré eller kräkas. Det kallas biverkningar.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De är oftast lindriga och brukar gå över inom ett till två dygn.

När är det olämpligt att vaccinera sig?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Du ska inte vaccinera dig om du har fått en allvarlig reaktion efter en tidigare vaccination. Detsamma gäller om du tror eller vet om att du har en svår allergi mot något som finns i vaccinet. Prata med en läkare först.

Läs mer om vaccin i Så fungerar vaccin.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter

 

Mer på 1177.se

Vaccination mot influensa

Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan